Søvnløse netter er noe mange foreldre kjenner seg igjen i, og noe det ikke blir færre av selv om barnet sover natten gjennom. Å være mamma eller pappa er den største oppgaven du kan få. Fra å stort sett bare tenke på deg selv og ditt, skal du nå sørge for at et lite menneske skal vokse opp og få et godt liv. Heldigvis kommer de fleste barn seg gjennom oppveksten uten alvorlige ulykker eller sykdommer. Men skulle ditt barn være en av de som rammes av noe uforutsett, vil det være noe som endrer livet for alltid - nok en gang. Både for familien og barnet.

Sykdom eller uførhet kan få store konsekvenser, spesielt for økonomien. Og med dagens prisøkninger, er det viktigere enn noen gang at barnet har en barneforsikring med gode dekninger, slik at familieøkonomien er sikret selv om barnet skulle få ekstra behov for pleie og omsorg.

3 viktige grunner til å forsikre barnet ditt:

1) Gi barnet en trygg fremtid - uansett hva som skjer

Det er fristende å tenke at ulykker og sykdommer ikke vil ramme ditt barn. Sannheten er at vi aldri kan forutsi hva framtiden bringer. Skulle nettopp ditt barn bli utsatt for en ulykke eller sykdom og bli uføretrygdet i ung alder, kan det risikere å måtte leve som "minstepensjonist" resten av livet. Barneforsikring gir barnet en romsligere hverdag om dette skulle bli realiteten. Uførepensjon kommer nemlig som et tillegg til utbetalingen fra staten, helt frem til fylte 67 år. Ved 40% varig arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller ulykke, blir det også utbetalt en større engangssum. Barneforsikring du får via vår samarbeidspartner, Storebrand, dekker i tillegg barnet også etter at det er blitt voksen - helt frem til det fyller 26 år.

2) Sikre hele familiens økonomi

Skjer noe med barnet ditt, blir hele familien berørt. Brått og uventet må alle omstille seg til en ny hverdag. Med en barneforsikring kan dere få dekket store, uforutsette utgifter. Kanskje må du ta fri fra jobb en stund, for å ta deg av barnet ditt? Og kanskje får du ekstra reise- og hotellkostnader hvis barnet må på sykehus langt unna hjemmet? Barnet kan dessuten få behov for økt pleie og omsorg, eller ombygging av boligen.

3) Unngå at barnet blir "minstepensjonist" - støtten fra det offentlige er ikke alltid nok

De fleste av oss tror at vi er godt nok dekket fra det offentlige dersom vi blir langvarige syke eller uføre. Heldigvis har vi gode offentlige støtteordninger i Norge, men den offentlige støtten dekker ikke alltid alt. For eksempel så gjelder ikke skolens eller barnehagens ulykkeforsikring hjemme eller på fritiden. Ekstraordinære kostnader familien får ved sykdom blir dessuten ikke automatisk dekket av det offentlige. Med en barneforsikring sikres barnet og familien økonomisk - utover det som dekkes av de offentlige ordningene.

Illustrasjon av familie

Barneforsikring via Storebrand

Danske Bank samarbeider med testvinner Storebrand på barneforsikring.

Storebrand barneforsikring ekstra har fått terningkast seks fra både Norsk Familieøkonomi (2021) og Smarte Penger (2022). Vil du bestille barneforsikring eller vite mer om de forsikringene som tilbys, kan du lese mer på sidene til Storebrand.

Les mer/sjekk pris her