Økte matvarepriser, strømpriser og boliglånsrenter har påvirket økonomien til folk flest. Det å føle seg økonomisk trygg har fått en ny betydning for mange. Kanskje har du selv en idé om hva som må til for at du skal føle deg økonomisk trygg?

Hold på tanken – la oss spinne videre på den. For hvordan blir livet ditt om du blir syk eller utsatt for en ulykke som medfører tapt inntekt: Føler du deg fortsatt økonomisk trygg?

Hvordan ser din økonomi ut om du ikke kan jobbe?

Å se for seg en sykere utgave av seg selv, er ikke enkelt. Allikevel er det viktig for økonomien din at du har tenkt igjennom hva som faktisk skjer, hvis du for en periode i livet ditt blir syk eller skadet, og ikke kan jobbe som før.

Forbrukerøkonom Thea Olsen brenner litt ekstra for personforsikring, og får ofte spørsmål om hva man må tenke på når det gjelder personforsikring.

- Vi er heldige som bor i et land med et fantastisk helsevesen. Skjer det noe med deg får du god helsehjelp, men den økonomiske hjelpen du får fra det offentlige eller en eventuell arbeidsgiver, er ikke nødvendigvis så god som du kanskje tror, sier Olsen.

Få oversikt over inntekter og utgifter

For å sikre en trygg fremtid, må du å vite hvordan økonomien din ser ut i dag. Et godt sted å starte er å sette opp et budsjett. Begynn med å se hvor mye du får inn på konto hver måned, og hvor mye som går ut.

Når du har en fullstendig oversikt over forbruket, kan du spørre deg selv: Hva skjer om jeg blir langvarig syk og inntekten min halveres? Er økonomien fortsatt akseptabel eller bør jeg ta noen grep? Ved å få oversikt over egen økonomi, vil du også vite hvor mye eventuelle forsikringer må dekke.

Fire forsikringer du bør ha

Tanken på å dø før barna vokser opp, er noe de fleste kvier seg for å tenke på. Heldigvis er det noe som sjeldent skjer. Men har du boliglån og barn, bør du ha tenkt gjennom hvordan livet til barna dine blir hvis du eller partneren din dør. Kan de fortsette å bo i hjemmet sitt? Klarer familien å betale boliglånet og også alle andre utgifter med én inntekt? I en allerede vanskelig tid, kan en forsikring sørge for at det økonomiske blir enklere.

- Nordmenn er flinke til å forsikre eiendelene sine, sørge for at de har reiseforsikring, innboforsikring og så videre. Men, personforsikringer er ikke alltid like høyt prioritert, forteller Olsen.

Hun synes dette er overraskende, og mener at årsaken til dette er mangel på kunnskap.

- Det er ikke alle forsikringer som er nødvendige, men uføreforsikring, livsforsikring, barneforsikring og kritisk sykdom er noe alle bør vurdere. Disse forsikringene kan utgjøre en enorm økonomisk forskjell for deg, partneren din eller barna dine dersom du eller partneren din blir langtidssykemeldt eller dør, sier Olsen.

- Det får være opp til hver og en om man ønsker å være forsikret.
Men beslutningen må tas basert på kunnskap, og ikke hva du tror du har av forsikringer.

Thea Olsen
Forbrukerøkonom
Danske Bank

Hvorfor prioritere forsikring?

I økonomisk utfordrende tider er det ikke uvanlig å se på hvilke kostnader man kan kutte i. Forsikring er jo noe som koster mye penger, uten at du nødvendigvis får noe igjen for det her og nå. Derfor kan det være fristende å si den opp. Men er det egentlig så lurt?

- Det får være opp til hver og en om man ønsker å være forsikret. Men beslutningen må tas basert på kunnskap, og ikke hva du tror du har av forsikringer, sier Olsen.

En setning hun ofte hører er; «Jeg er forsikret via arbeidsgiver», men vedkommende vet sjeldent hva forsikringen faktisk innebærer.

- Det å være forsikret via arbeidsgiver er ikke ensbetydende med at du er godt forsikret, sier Olsen.

Forbrukerøkonomen har ett siste råd til de som ser på hvilke kostnader de kan kutte i hverdagen:

- Ikke si opp forsikringene dine, med mindre du vet hvilke økonomiske konsekvenser dette kan medføre om det skulle skje noe, avslutter Olsen.