Arv og gjeld kan ha store konsekvenser for de som sitter igjen etter et dødsfall i familien. Derfor er det lurt å tenke gjennom hva som skjer med familiens økonomi hvis du dør, mens du fortsatt er frisk. Verken banken eller Staten tar ansvaret for avdødes gjeld. Det er derfor avgjørende å ha en plan som sikrer at dine kjære får det økonomisk trygt også når du ikke lenger er i live og kan ta vare på dem.

Hva skjer med gjeld ved dødsfall?

Når noen dør, går gjelden over til dødsboet. De aller fleste dødsbo gjøres opp i et privat skifteoppgjør og det blir da i praksis slik at de som sitter igjen arver ansvaret for både gjeld og verdier.

Samtidig er det også slik at selv om partner eller medlåntaker skulle dø, må fortsatt renter og avdrag på eventuelle lån betales. For å unngå å måtte selge boligen og flytte barna ut av skole og barnehage, er det viktig å ta sine forholdsregler. Når husholdningen plutselig står igjen med kun én inntekt, men like mye gjeld, blir det viktig å fortsatt kunne betjene lån og faste kostnader. Strøm, bil, barnehage og boligkostnader forsvinner ikke. Har du høy gjeld, og kanskje felles barn eller er aleneforsørger, er det derfor spesielt viktig å sikre økonomien. Og særlig når du søker om lån er det spesielt viktig å vurdere hvilket forsikringsbehov du har.

Hva er egentlig livsforsikring?

  • Livsforsikring, også kjent som gjeldsforsikring eller dødsfallforsikring, er en engangsutbetaling ved dødsfall, uavhengig av årsaken.
  • Utbetalingen er skattefri og gir den etterlatte mulighet til å fortsette å betjene lån og faste kostnader som tidligere ble håndtert av to personer.
  • Forsikringsummer kan tilpasses etter eget ønske, og du kan selv bestemme hvem som skal motta pengene. Pengene kan de etterlatte brukes til det de selv ønsker.
  • Livsforsikring kan kjøpes av personer mellom 18 og 70 år, forutsatt du har en normal helse.
  • Er du singel uten barn, er det ikke vanligvis nødvendig med en slik forsikring.

Hvilken hjelp får de etterlatte av Staten?

Mange tror de får hjelp og støtte av Staten. De etterlatte kan ha rett til gjenlevendepensjon fra NAV. Dessverre er ikke dette alltid tilfelle, siden gjenlevendepensjonen avkortes mot inntekt. Har man en normal inntekt vil man ikke få denne støtten.

Barn har videre rett til barnepensjon, men denne er svært lav. Ingen arver gjeld fra Lånekassen, så eventuelle studielån den avdøde har slettes.

4 grunner til å forsikre dine etterlatte:

  1. Sikrer økonomisk stabilitet for barna og familiens fremtid.
  2. Familiens gjeld, spesielt boliglån, slipper å bli en byrde for de etterlatte.
  3. Faste kostnader kan håndteres uten unødig bekymring.
  4. Engangsutbetalingen kan brukes til å løse ut arvinger.

Hva kan jeg bruke forsikringspengene på?

Du kan bruke forsikringspengene slik du vil, og på hva du vil. Prisene for en livsforsikring kan variere, og avhenger av faktorer som forsikringssum og alder, og kan ligge mellom 300-700 kroner i måneden. Kanskje virker det som en stor sum å måtte ut med, men skulle det skje et dødsfall vil det å sikre de etterlatte være verdt det. Å miste noen nære er en stor nok omveltning i seg selv, og det å slippe å tenke på praktiske ting som økonomi i en ellers vanskelig tid letter mye for de etterlatte.

Storebrand har laget et eksempel på hva det koster å sikre familiens økonomi i forbindelse med et dødsfall:

"Erik (45), som er ektemannen til Camilla (45), dør i en tragisk fallulykke. Han var forsikret for tre millioner kroner gjennom livsforsikringen sin, og frem til han døde betalte familien 640 kr i måneden på denne forsikringen. Camilla kunne brukt forsikringsutbetalingen på flere måter: Betalt ned lånet og dermed bli kvitt låneutgifter på 15.000 kr i måneden. Betalt ned deler av gjelden og brukt resten på løpende kostnader som strøm, forsikring, barnehage, kommunale avgifter, bil, mat osv. Gjort opp boet og løst ut Erik sine verdier, som barna skal arve. Hadde Erik og Camilla vært samboere, og ikke gift, er det viktig at de har tenkt på hvem forsikring skal utbetales til. Hvis de ikke begunstiger hverandre på forsikringen sin, utbetales forsikringen til barna."

Finn ut hvor godt forsikret familien din er

Det er viktig å være klar over hva du har og ikke har når det gjelder forsikringer. Mange arbeidstakere i Norge har kollektive forsikringsordninger via arbeidsgiver, som gir utbetaling ved eget eller partnerens dødsfall, men dette gjelder ikke alle.

Det er også viktig å merke seg at størrelsen på utbetalingene varierer betydelig. Det er ikke sikkert at denne ordningen er tilstrekkelig for din families behov. Mange supplerer derfor med en privat livsforsikring for å sikre familiens økonomiske trygghet. Har du allerede livsforsikring kan det også være en god idé å ta en årlig sjekk av den. Slik kan du sikre at den gir god nok dekning til å opprettholde den livsstandarden dere har i dag ved et dødsfall.

Livsforsikring via Storebrand

Danske Bank samarbeider med Storebrand for å kunne tilby deg livsforsikring.

Vil du bestille livsforsikring eller vite mer om de forsikringene som tilbys, kan du lese mer på sidene til Storebrand.

Livsforsikring hos Storebrand