Lønnstap på én tredel

Som med så mye annet her i livet, så er det veldig mange som tenker “det skjer ikke meg”. Realiteten er at så mange som én av ti i arbeidsfør alder er uføre. Og skulle det skje deg at du, etter langvarig sykdom eller en ulykke, ikke lenger kan jobbe og tjene penger, vil det få store økonomiske konsekvenser.

Første året du er sykemeldt kan du få sykepenger fra NAV i inntil ett år. Har du etter dette fortsatt en nedsatt arbeids- og inntekstsevne på minst 50 prosent, vil du gå over til å få utbetalt uføretrygd. Uføretrygden som du får utbetalt, bruker gjennomsnittlig inntekt i de tre beste inntektsårene til grunn ved beregning, og er aldri høyere enn 66 % av inntekten din inntil 6G. Har du hatt en godt betalt jobb, kan det fort være snakk om minst 20 000 kroner mindre i måneden. Samtidig som at utgiftene dine er de samme som før, kanskje til og med høyere.

Uføreforsikring = forutsigbar hverdag

Er du først blitt ufør, kan det gjerne være medvirkende årsaker til dette som også innebærer at du må tilrettelegge på hjemmebane, og i livet for øvrig. Derfor kan det også skje at du for en periode kan oppleve økte utgifter mens du omstiller deg til en ny livssituasjon. Med det blir overgangen fra nåværende inntekt til uføretrygd stor, og kanskje større enn din hverdag tåler.

Med uføreforsikring er du sikret en levestandard lik den du har i dag, og en hverdag som er mest mulig normal.

Hvorfor ha uføreforsikring?

De aller fleste har sikret hus, hjem, innbo og bil, men mange tenker ikke på å sikre seg selv og sine. Dette til tross for at det er bare 4% sannsynlighet for at huset ditt brenner, mens risikoen for å bli ufør før du går av med pensjon er over 40%. En uføreforsikring gir deg månedlige utbetalinger så lenge du er ufør, eller til du fyller 67 år. Med valgfri tilleggsdekning vil du i tillegg få en skattefri engangsutbetaling.

Illustrasjon av en mann som tenker over livet

Uføreforsikring via Storebrand

Danske Bank samarbeider med Storebrand for å kunne tilby deg uføreforsikring.

Vil du vite mer om hvordan du kan sørge for økonomisk trygghet hvis lønnen din blir redusert? På Storebrand sine nettsider kan du lese mer og bestille uføreforsikring.

Uføreforsikring hos Storebrand