Stor pågang på grunn av koronasituasjon

Korona-situasjonen gjør at mange av våre kunder trenger hjelp i en vanskelig situasjon. Dette påvirker dessverre vår kapasitet til å behandle søknader og gjennomføre møter med nye kunder. Behandlingstiden vil derfor være lengre enn vanlig.