Priseksempler for lån og kreditt

Gjeldende priser for personkunder

Gjeldende fra  01.10.2018

Lån og kreditt
 • Boliglån Ung

  Boliglån Ung

  Nominell rente 3,10 %. Effektiv rente 3,21 %. Annuitetslån kr 2 000 000. Nedbetalingstid 25 år. Etableringsgebyr kr 1 200. Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 60. Totalbeløp blir kr 2 897 737 med månedlig terminbeløp på kr 9 659.
 • Boliglån med flytende rente

  Boliglån med flytende rente

  Boliglån inntil 80 % - engasjement over kr 2 millioner
  Nominell rente 3,40 %. Effektiv rente 3,52 %. Annuitetslån kr 2 000 000. Nedbetalingstid 25 år. Etableringsgebyr kr 1 200. Depotgebyr kr 1 000 og termingebyr kr 60. Totalbeløp blir kr 2 992 928  med månedlig terminbeløp på kr 9 976.

  Boliglån inntil 80 % - engasjement under kr 2 millioner
  Nominell rente 3,55 %. Effektiv rente 3,70 %. Annuitetslån kr 1 500 000. Nedbetalingstid 25 år. Etableringsgebyr kr 1 200. Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 60. Totalbeløp blir kr 2 286 213 med månedlig terminbeløp på kr kr 7 621.
 • Toppfinansiering

  Toppfinansiering

  Nominell rente 6,95 %. Effektiv rente 7,63 % Annuitetslån kr 300 000. Nedbetalingstid 5 år. Ingen etablerings- og depotgebyr når lånet tas opp i forbindelse med etablering av langsiktig finansiering. Termingebyr kr 60. Ved senere låneopptak gjelder kr 1 200 i etableringsgebyr, kr 1 000 i depotgebyr og termingebyr på kr 45

  Toppfinansiering tilbys som et eget lån i tilknytning til langsiktig finansiering. Nominell snittrente ved kombinasjonen Boliglån 80 % og Toppfinansiering vil for et lånebeløp på kr 2 millioner og en belåningsgrad på 85 % være 2,86 %. Gjennomsnittsrenten går automatisk ned etter hvert som toppfinansieringslånet nedbetales. Toppfinansiering gis ikke i tilknytning til Boliglån Ung.
 • Boligkreditt

  Boligkreditt

  Boligkreditt inntil 60 % - engasjement over kr 2 millioner
  Nominell rente 3,50 %. Effektiv rente 3,64 %. Beregnet som et annuitetslån med 100 % utnyttelse på kr 2 000 000 med nedbetalingstid på 25 år. Etableringsgebyr kr 1 200. Depotgebyr kr 1 000 og gebyr per måned kr 75.

  Boligkreditt inntil 60 % - engasjement under kr 2 millioner
  Nominell rente 3,65 %. Effektiv rente 3,82 %*. Beregnet som et annuitetslån med 100 % utnyttelse på kr 1 500 000 med nedbetalingstid på 25 år. Etableringsgebyr kr 1 200. Depotgebyr kr 1 000 og gebyr per måned kr 75.

  Boligkreditt inntil 45 %
  Nominell rente 3,10 %. Effektiv rente 3,23 %*. Beregnet som et annuitetslån med 100 % utnyttelse på kr 1 500 000 med nedbetalingstid på 25 år. Etableringsgebyr kr 1 200. Depotgebyr kr 1 000 og gebyr per måned kr 75.

 • Boliglån med fast rente

  Boliglån med fast rente

  Fastrentelån 3 år inntil 80 % - inntil 85% for unge 
  Nominell rente 2,80 %. Effektiv rente 2,89 %. Annuitetslån kr 2 000 000. Nedbetalingstid 25 år. Etableringsgebyr kr kr 1 200. Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 45. Totalbeløp blir kr 2 769 061 med månedlig terminbeløp på kr 9 230. 

  Fastrentelån 5 år inntil 80 % - inntil 85% for unge
  Nominell rente 2,90 %. Effektiv rente 2,99 %. Annuitetslån kr 2 000 000. Nedbetalingstid 25 år. Etableringsgebyr kr 1 200, Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 45. Totalbeløp blir kr 2 799 809 med månedlig terminbeløp på kr 9 333.

  Fastrentelån 10 år inntil 80 % - inntil 85% for unge
  Nominell rente 2,99 %. Effektiv rente 3,09 %. Annuitetslån kr 2 000 000. Nedbetalingstid 25 år, Etableringsgebyr kr 1 200, Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 45. Totalbeløp blir kr 2 846 301 med månedlig terminbeløp på kr 9 488.
 • Mellomfinansiering

  Mellomfinansiering

  Nominell rente 5,10 %. Mellomfinansiering er en kortsiktig finansiering hvor lånebeløpet vil variere ut fra kundens behov. Effektiv rente beregnes derfor i hvert enkelt tilfelle.
 • Boligpensjon

  Boligpensjon

  Nominell rente 4,15 % . Effektiv rente 4,29 %. Effektiv rente beregnet ut fra 100 % utnyttelse av en boligpensjon på kr 1 000 000. Etableringsgebyr kr 1 500. Depotgebyr kr 1 000 og termingebyr kr 60.
 • Byggelån

  Byggelån

  Nominell rente 6,5 %. Effektiv rente 1. år 8,69 %. Beregnet ut fra 100 % utnyttelse av et byggelån på kr 1 000 000. Etableringsgebyr kr 5 000. Depotgebyr kr 1 000. Provisjonssats per kvartal på 0,33 %. Pris per regningsbetaling fra byggelånskonto er kr 5,00.
 • Billån

  Billån

  Billån inntil 65 %
  Nominell rente 4,85 %. Effektiv rente 6,71 %. Annuitetslån kr 150 000. Nedbetalingstid 5 år. Etableringsgebyr kr 600 . Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 85. Totalbeløp ved nominell rente 4,85 %, blir kr 174 057 med et månedlig terminbeløp på kr 2 901. Belåning utover 65% har høyere rente. Øvrige forutsetninger er de samme ved beregning av effektiv rente.
 • Båtlån

  Båtlån

  Båtlån inntil 65 %
  Nominell rente 5,60 % . Effektiv rente 7,73 %. Annuitetslån på kr 150 000. Nedbetalingstid 5 år. Etableringsgebyr kr 3 500. Termingebyr kr 45. Totalbeløp ved nominell rente 5,60 % , blir kr 180 196 med et månedlig terminbeløp på kr 3 003. Det forutsettes at båten er registrert i Skipsregisteret, det vil si at båten har en lengde på minimum 7 meter.