Gå til hovedinnhold

Priseksempler for lån og kreditt

Gjeldende priser for personkunder

Lån og kreditt

 • Boliglån Ung

  Nominell rente 2,10 %. Effektiv rente 2,20 %. Annuitetslån kr 2 000 000. Nedbetalingstid 25 år. Etableringsgebyr kr 1 900. Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 60. Totalbeløp blir kr 2 594 168 med månedlig terminbeløp på kr 8 647.
 • Boliglån med flytende rente

  Boliglån inntil 80 % - engasjement over kr 2 millioner
  Nominell rente 2,40 %. Effektiv rente 2,50 %. Annuitetslån kr 2 000 000. Nedbetalingstid 25 år. Etableringsgebyr kr 1 900. Depotgebyr kr 1 000 og termingebyr kr 60. Totalbeløp blir kr 2 683 443  med månedlig terminbeløp på kr 8 945.

  Boliglån inntil 80 % - engasjement under kr 2 millioner
  Nominell rente 2,55 %. Effektiv rente 2,68 %. Annuitetslån kr 1 500 000. Nedbetalingstid 25 år. Etableringsgebyr kr 1 900. Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 60. Totalbeløp blir kr 2 052 050 med månedlig terminbeløp på kr kr 6 840.
 • Toppfinansiering

  Nominell rente 5,95 %. Effektiv rente 6,57 % Annuitetslån kr 300 000. Nedbetalingstid 5 år. Ingen etablerings- og depotgebyr når lånet tas opp i forbindelse med etablering av langsiktig finansiering. Termingebyr kr 60. Ved senere låneopptak gjelder kr 1 900 i etableringsgebyr, kr 1 000 i depotgebyr og termingebyr på kr 45

  Toppfinansiering tilbys som et eget lån i tilknytning til langsiktig finansiering. Nominell snittrente ved kombinasjonen Boliglån 80 % og Toppfinansiering vil for et lånebeløp på kr 2 millioner og en belåningsgrad på 85 % være 2,86 %. Gjennomsnittsrenten går automatisk ned etter hvert som toppfinansieringslånet nedbetales. Toppfinansiering gis ikke i tilknytning til Boliglån Ung.
 • Boligkreditt

  Boligkreditt inntil 60 % - engasjement over kr 2 millioner
  Nominell rente 2,50 %. Effektiv rente 2,62 %. Beregnet som et annuitetslån med 100 % utnyttelse på kr 2 000 000 med nedbetalingstid på 25 år. Etableringsgebyr kr 1 200. Depotgebyr kr 1 000 og gebyr per måned kr 75.

  Boligkreditt inntil 60 % - engasjement under kr 2 millioner
  Nominell rente 2,65 %. Effektiv rente 2,80 %. Beregnet som et annuitetslån med 100 % utnyttelse på kr 1 500 000 med nedbetalingstid på 25 år. Etableringsgebyr kr 1 200. Depotgebyr kr 1 000 og gebyr per måned kr 75.

  Boligkreditt inntil 45 %
  Nominell rente 2,15 %. Effektiv rente 2,26 %. Beregnet som et annuitetslån med 100 % utnyttelse på kr 1 500 000 med nedbetalingstid på 25 år. Etableringsgebyr kr 1 200. Depotgebyr kr 1 000 og gebyr per måned kr 75.

 • Boliglån med fast rente

  Fastrentelån 3 år inntil 80 % - inntil 85% for unge 
  Nominell rente 2,29 %. Effektiv rente 2,37 %. Annuitetslån kr 2 000 000. Nedbetalingstid 25 år. Etableringsgebyr kr kr 1 900. Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 45. Totalbeløp blir kr 2 645 998 med månedlig terminbeløp på kr 8 820. 

  Fastrentelån 5 år inntil 80 % - inntil 85% for unge
  Nominell rente 2,52 %. Effektiv rente 2,61 %. Annuitetslån kr 2 000 000. Nedbetalingstid 25 år. Etableringsgebyr kr 1 900, Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 45. Totalbeløp blir kr 2 715 160 med månedlig terminbeløp på kr 9 051.

  Fastrentelån 10 år inntil 80 % - inntil 85% for unge
  Nominell rente 2,69 %. Effektiv rente 2,78 %. Annuitetslån kr 2 000 000. Nedbetalingstid 25 år, Etableringsgebyr kr 1 900, Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 45. Totalbeløp blir kr 2 766 959 med månedlig terminbeløp på kr 9 223.
 • Mellomfinansiering

  Nominell rente 4,30 %. Mellomfinansiering er en kortsiktig finansiering hvor lånebeløpet vil variere ut fra kundens behov. Effektiv rente beregnes derfor i hvert enkelt tilfelle.
 • Boligpensjon

  Nominell rente 3,15 % . Effektiv rente 3,37 %. Effektiv rente beregnet ut fra 100 % utnyttelse av en boligpensjon på kr 1 000 000. Etableringsgebyr kr 1 500. Depotgebyr kr 1 000 og termingebyr kr 60.
 • Byggelån

  Nominell rente 5,70 %. Effektiv rente 1. år 7,84 %. Beregnet ut fra 100 % utnyttelse av et byggelån på kr 1 000 000. Etableringsgebyr kr 5 000-20 000. Depotgebyr kr 1 000. Provisjonssats per kvartal på 0,33 %. Pris per regningsbetaling fra byggelånskonto er kr 50.
 • Billån

  Billån inntil 65 %
  Nominell rente 3,10 %. Effektiv rente 4,99 %. Annuitetslån kr 150 000. Nedbetalingstid 5 år. Etableringsgebyr kr 1950. Termingebyr kr 85. Totalbeløp ved nominell rente 3,10 %, blir kr 174 057 med et månedlig terminbeløp på kr 2 901. Belåning utover 65% har høyere rente. Øvrige forutsetninger er de samme ved beregning av effektiv rente.
 • Båtlån

  Båtlån inntil 65 %
  Nominell rente 4,70 % . Effektiv rente 6,48 %. Annuitetslån på kr 150 000. Nedbetalingstid 5 år. Etableringsgebyr kr 3 500. Termingebyr kr 45. Totalbeløp ved nominell rente 4,70 % , blir kr 167 233 med et månedlig terminbeløp på kr 2 922. Det forutsettes at båten er registrert i Skipsregisteret, det vil si at båten har en lengde på minimum 7 meter.