Når unge skal kjøpe bolig, trenger de ofte hjelp

 På denne siden har vi samlet informasjon til deg som lurer på om du skal hjelpe barn eller barnebarn økonomisk med finansiering av første bolig. Les mer om de ulike alternativer som finnes. Og ikke minst -  hvorfor, hvordan, eller hvorfor ikke. 

Egenkapital kalkulator

Se hvor mye egenkapital du må ha ved ulike boligpriser
Egenkapital: 0 (15% av boligprisen)

Låne sammen

Med én eller begge foreldre som medlåntaker til boliglånet øker sikkerheten for banken, og det kan bli enklere å få innvilget lån. Barnet kan stå alene som eier, men foreldre og barn har felles ansvar for at avdrag og renter blir betalt.

Eie sammen

Når foreldre og barn kjøper og eier en bolig sammen, fordeles ansvaret på flere. Dersom den totale sikkerheten – boligen og eiernes øvrige verdier – er solid nok, kan man få låne hele kjøpesummen. Man kan altså også låne penger til egenkapital og kjøpskostnader.

Foreldre eier - Barnet leier

Foreldrene kan kjøpe boligen, eie og ta opp nødvendig lån i eget navn, eventuelt med tilleggssikkerhet i egen bolig eller andre verdier. Så kan boligen leies ut til barnet.

Foreldre stiller sikkerhet - Barnet eier

Foreldre kan garantere overfor banken at lånet vil bli betalt gjennom å kausjonere. Man kan stille egen bolig, bankinnskudd eller andre verdier som tilleggssikkerhet. Dette kalles realkausjon. Med én eller begge foreldre som kausjonist øker sannsynligheten for at banken innvilger lån, selv om barnet eier og står som hovedansvarlig for lån, avdrag og renter.

Foreldre gir bort penger

Foreldre kan gi bort penger, for eksempel nok til å dekke egenkapitalkravet, slik at sønnen eller datteren får innvilget lån. Enten pengene gis som gave eller som forskudd på arv, utløser det ingen beskatning verken hos giver eller mottaker, men beløp over 100 000 kroner må føres opp i begges selvangivelse.

Ofte stilte spørsmål

Les også


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.