Foreldre eier. Barn leier

 

Dette er jo strengt tatt ikke å hjelpe barn inn på boligmarkedet, siden barnet ikke bygger egenkapital gjennom eventuell verdistigning. Men det kan likevel være et alternativ. For eksempel dersom man har flere barn med behov for et rimelig sted å bo mens de studerer i en stor by. Senere kan man selge leiligheten og gi barna den eventuelle gevinsten av salget som startkapital.

Snakk med oss om denne løsningen