Foreldre stiller sikkerhet. Barn eier

 

At foreldre stiller som kausjonist som ekstra sikkerhet for barnets lån, er den vanligste formen for foreldrehjelp. Det innebærer at du vil bli holdt ansvarlig for lånet dersom din sønn eller datter ikke klarer å betjene det. Stiller du for eksempel egen bolig som pant for lånet, øker sikkerheten for banken og dermed sannsynligheten for at barnet får innvilget lån.  

Verdt å vite om å stille sikkerhet