Mange bekymrer seg nok for hvordan det vil bli med familiemiddager og besøk fra barn og barnebarn dersom man flytter i en leilighet. I hverdagen er det nok mange som opplever at huset er altfor stort for de to som bor igjen. Krevende vedlikehold, snømåking og unødvendig høye strømregninger er noe mange ønsker å slippe. 

Har du drømmer du ønsker å realisere?
Drømmer du om hytte på fjellet eller båt? Drømmer du om å slippe vedlikehold på huset, gressklipping og snømåking? Eller drømmer du kanskje om økonomisk fleksibilitet og fritid!

 De fleste av oss har drømmer. Mange drømmer krever penger for å realiseres! I takt med at man nærmer seg pensjonsalder, noe som betyr reduserte inntekter, kan det være fornuftig å planlegge fremtiden og legge til rette for å nå nettopp dine drømmer. 

Ved å selge hus og kjøpe mindre leilighet kan man frigjøre kapital og skape bedre rom i økonomien. 

Her er våre tips til deg som er i denne livsfasen
Dersom du vurderer å kjøpe en mindre leilighet; sett opp en liste over kvaliteter du må ha og kvaliteter som du ønsker å ha i din nye bolig

Tenk over om tiden og pengene du bruker på vedlikehold og hagearbeid i dag, går ut over tiden du ønsker å bruke på reiser eller hobbyer. Leilighet gir forutsigbarhet i kostnader og vedlikehold. 

Ved å kjøpe en mindre leilighet kan du frigjøre kapital til å kjøpe båt, leilighet i varmere strøk, gi forskudd på arv eller noe annet du drømmer om. 
I en flytteprosess får man tatt en skikkelig opprydning og kvittet seg med eller solgt ting man ikke lenger har bruk for. 
Er du bekymret for at plassen blir for liten når barn og barnebarn kommer på besøk? Noen leiligheter har tilgang på gjesteleilighet som kan brukes av storfamilien.

Innstill deg på å nyte friheten fra hagearbeid, snømåking og vedlikehold!