Når unge skal kjøpe bolig, trenger de ofte hjelp

 På denne siden har vi samlet informasjon til deg som lurer på om du skal hjelpe barn eller barnebarn økonomisk med finansiering av første bolig. Les mer om de ulike alternativer som finnes. Og ikke minst -  hvorfor, hvordan, eller hvorfor ikke. 

Egenkapital kalkulator

Se hvor mye egenkapital du må ha ved ulike boligpriser
Pris på bolig:
Egenkapital: 0 (15% av boligprisen)

Låne sammen


Med én eller begge foreldre som medlåntaker til boliglånet øker sikkerheten for banken, og det kan bli enklere å få innvilget lån. Barnet kan stå alene som eier, men foreldre og barn har felles ansvar for at avdrag og renter blir betalt. 

Slik fungerer det om dere tar opp lån sammen

Eie sammen


Når foreldre og barn kjøper og eier en bolig sammen, fordeles ansvaret på flere. Dersom den totale sikkerheten – boligen og eiernes øvrige verdier – er solid nok, kan man få låne hele kjøpesummen. Man kan altså også låne penger til egenkapital og kjøpskostnader. 

Dette bør dere tenke på om dere skal eie en bolig sammen

Foreldre eier - Barnet leier


Foreldrene kan kjøpe boligen, eie og ta opp nødvendig lån i eget navn, eventuelt med tilleggssikkerhet i egen bolig eller andre verdier. Så kan boligen leies ut til barnet. 

Slik fungerer det om foreldre eier og barnet leier

 

Foreldre stiller sikkerhet - Barnet eier


Foreldre kan garantere overfor banken at lånet vil bli betalt gjennom å kausjonere. Man kan stille egen bolig, bankinnskudd eller andre verdier som tilleggssikkerhet. Dette kalles realkausjon. Med én eller begge foreldre som kausjonist øker sannsynligheten for at banken innvilger lån, selv om barnet eier og står som hovedansvarlig for lån, avdrag og renter.

Dette bør du tenke på

 

Foreldre gir bort penger


Foreldre kan gi bort penger, for eksempel nok til å dekke egenkapitalkravet, slik at sønnen eller datteren får innvilget lån. Enten pengene gis som gave eller som forskudd på arv, utløser det ingen beskatning verken hos giver eller mottaker, men beløp over 100 000 kroner må føres opp i begges selvangivelse.

Slik fungerer det 

Ofte stilte spørsmål

 • Hvor mange er dette aktuelt for? Hva er trenden?

  Vårt inntrykk er at flere foreldre hjelper barna sine etter at reglene ble endret, og kravet om egenkapital ble satt til 15 %. I Norge har fire av ti fått økonomisk hjelp av familien i forbindelse med kjøp av bolig. Antallet er en fordobling siden kravet om egenkapital ved boligkjøp først ble introdusert i 2010. I Oslo svarer én av to boligkjøpere at familien har stilt opp. *

  *Norstat for Finansnorge

 • Hva er spesielt med Oslo – gjelder ikke dette for hele landet?
  Det blir generelt vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, og for mange vil det være avgjørende å få hjelp av foreldre. Dette gjelder spesielt i Oslo-området der prisene er høyere enn ellers i landet. Boligprisvekst i Oslo de siste 2 år er på over 30 %. I tillegg er det store regionale forskjeller i boligprisutviklingen. Hittil i år har boligprisen i Oslo steget med 12,2 %, mens de i Trondheim har steget 5,8 %. I Stavanger har de gått ned 5,2%. I Norge har fire av ti har fått økonomisk hjelp av familien i forbindelse med kjøp av bolig. Antallet er en fordobling siden kravet om egenkapital ved boligkjøp først ble introdusert i 2010. I Oslo svarer en av to boligkjøpere at familien har stilt opp. *

  *Norstat for Finansnorge 
 • Er det lettere å få lån hvis man har med foreldrene på laget?
  Uansett hvilken økonomisk hjelp unge får av sine foreldre, skal alle unge lånetakere kunne godkjennes kredittmessig. Det å ha tilleggssikkerhet i form av for eksempel realkausjon for å dekke eventuell mangel på egenkapital, vil ikke kompensere for en usikker inntektssituasjon. Det vil si at man også ved tilfredsstillende sikkerhet må ha inntekt til å betjene sine låneforpliktelser. I hvert enkelt tilfelle vil rådgiver gjøre en helhetsvurdering og skissere de løsninger som passer til kundens økonomi og livssituasjon.

 • Er det aldersgrense for å få boliglån? 
  I følge Vergemålsloven §§ 1 og 2., kan den som er umyndig ikke selv råde over sine midler eller binde seg ved rettshandel, med mindre annet særlig er bestemt. Med "umyndige" mener loven mindreårige og umyndiggjorte. Det er lånegiveren risiko og ansvar å forsikre seg om at den de inngår avtaler med er myndig. Man må altså være over 18 år for å kunne ta opp et lån.
 • Er det slik at Danske Bank mener at foreldre bør hjelpe barna inn i boligmarkedet?
  Det er vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, og det kan være tøft å spare opp en egenkapital på 15 %. Danske Bank tar ikke standpunkt til om det er riktig av foreldre å hjelpe barna sine inn i boligmarkedet. Vi ønsker bare å bistå med rådgivning og oversikt over mulighetene som finnes, hvis man finner ut at man har et ønske og mulighet til å hjelpe. 
 • Hva med unge som ikke har foreldre som kan hjelpe – hvordan kan Danske Bank hjelpe dem?
  Vi forstår at det er tøft for unge å komme seg inn på boligmarkedet, og at ikke alle kan få hjelp av sine foreldre. Det beste økonomiske rådet vi kan gi til unge, er å starte så tidlig som mulig med å spare. Sette opp budsjett og være bevisst på hva de bruker pengene på. Vi anbefaler alle våre unge kunder å opprette en BSU  (Boligsparing for Ungdom). Dette er den beste måten man kan skaffe seg egenkapital til kjøp av bolig på. Her får man høy innskuddsrente og gode skattefordeler. Det vil selvsagt ta noe tid å spare opp en solid egenkapital, men hvis det er det eneste alternativet man har, kan vi være behjelpelig med å sette opp et budsjett og en spareavtale som er fornuftig i forhold til inntekter og utgifter.
 • Hvis foreldre kjøper bolig og barnet leier – hva er aldersgrensen for å få leie?
  Så lenge barn er under 18 år, mindreårige, er det foreldrene som har ansvaret for barnet, både økonomisk og juridisk. Det innebærer blant annet at mindreårige ikke kan inngå bindende avtaler, slik som husleieavtale. Er barnet over 18 år gjelder generelle bestemmelser og lover som regulerer leieforholdet.