Eie sammen

 

For å låne ut penger til kjøp av bolig, må banken forsikre seg om at den som låner kan betale renter og avdrag. Unge mennesker med lav eller ingen inntekt utover studielån, kan oppfattes som usikre betalere. Når foreldrene er med på laget, kan det bli enklere for banken å si ja til lån.  Også til finansiering av egenankapitalen. Dette gjelder særlig når foreldrene har sunn økonomi og sikre verdier i egen bolig, hytte eller verdipapirer. 

Snakk med oss om å eie sammen

  • Slik fungerer det

    Når flere eier boligen sammen, er hver enkelt eier ansvarlig for sin eierandel og dermed for sin andel av det totale lånet. Dette gjelder selv om det i praksis er barnet alene som betaler renter og avdrag på hele lånet. Med foreldre som medeier er det ikke mulig for barnet å ta opp ekstra lån med sikkerhet i boligen uten foreldrenes samtykke.

  • Vær oppmerksom på
    Fradrag på selvangivelsen av renter og kostnader for lånet fordeles i utgangspunktet ut fra eierandel, men hele rentefradraget kan også gis kun til den ene eieren dersom det er ønskelig. Selges boligen med gevinst, beskattes gevinsten ut fra eierandel. Har barnet bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før salg, slipper han eller hun gevinstbeskatning på sin del. Husk også at medansvar for ekstra lån kan redusere dine muligheter til å få nye lån til andre ting. Eiere som ikke har bodd i leiligheten, må betale skatt av gevinsten. Skattepliktig gevinst er en del av alminnelig inntekt og skattlegges med 25 prosent for inntektsåret 2016 og 24 prosent for inntektsåret 2017.For å unngå beskatning av gevinst ved salg, kan foreldre overføre sin eierandel til barnet minimum ett år før leiligheten selges.

    Det er mange problemstillinger og forhold å ta hensyn til når man skal velge den løsningen som passer best for egen økonomi. Vår jobb er å gi deg best mulig oversikt over muligheter og konsekvenser, slik at du kan ta en god beslutning. Derfor er viktig for foreldre å være med på møter med banken slik at man får førstehånds kjennskap til hva de ulike løsningene innebærer.