Foreldre eier. Barn leier

 

Dette er jo strengt tatt ikke å hjelpe barn inn på boligmarkedet, siden barnet ikke bygger egenkapital gjennom eventuell verdistigning. Men det kan likevel være et alternativ. For eksempel dersom man har flere barn med behov for et rimelig sted å bo mens de studerer i en stor by. Senere kan man selge leiligheten og gi barna den eventuelle gevinsten av salget som startkapital.

Snakk med oss om denne løsningen

 • Slik fungerer det

  Foreldrene eier boligen og betaler avdrag og renter på lån og eventuell husleie. Barnet betaler leie til foreldrene, som i et vanlig leieforhold. Når man ikke lenger har barn som trenger eller ønsker å bo i boligen, kan man leie den ut til andre, selge eller kanskje overta leiligheten og bo der selv dersom det er aktuelt. 

 • Vær oppmerksom på

  1. januar 2017 innføres den nye boliglånsforskriften. Regjeringen innfører strengere krav til egenkapital for kjøp av sekundærbolig i Oslo - resten av landet får også innstramminger.  Hvis du skal kjøpe sekundærbolig i Oslo, må du ha 40 prosent egenkapital. Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig. I tillegg skal lån ikke innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt. Når det gjelder lån uten avdragsplikt (rammekreditter), skal lånet på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 60 prosent av boligens verdi beregnet etter første ledd (ifølge regjeringen.no). Tidligere var grensen på 70 prosent av boligens verdi.

  Et annet forhold er at foreldre som leier ut, må betale skatt av leieinntekten – også om de leier ut til egne barn. Dersom den avtalte leien i sin helhet går til å dekke felleskostnader, unngås beskatning. Ikke glem at en sekundærbolig har en likningsverdi på 40 % av omsetningsverdien, noe som kan utløse formueskatt. Foreldre må også vurdere at medansvar for ekstra lån kan redusere mulighetene til å få nye lån til andre ting. 

  Dersom boligen selges og eier ikke selv har bodd i leiligheten minst ett av de siste to årene, må man betale skatt av gevinsten. Skattepliktig gevinst er en del av alminnelig inntekt og skattlegges med 25 prosent for inntektsåret 2016 og 24 prosent for inntektsåret 2017. Selger du til egne barn for samme beløp som du kjøpte for, unngås beskatning. 

  Det er mange problemstillinger og forhold å ta hensyn til når man skal velge den løsningen som passer best for egen økonomi. Vår jobb er å gi deg best mulig oversikt over muligheter og konsekvenser slik at du kan ta en god beslutning.