Foreldre gir bort penger

 

Å gi bort penger er kanskje den enkleste formen for hjelp foreldre kan gi. Siden det å gi bort penger ikke lenger utløser skatt/arveavgift, kan man i prinsippet gi bort så mye man vil.


Snakk med oss om denne løsningen

  • Slik fungerer det

    Du overfører selv det du ønsker å gi bort, eller har avtalt at barnet skal få. Bare pass på at beløpet er tilstrekkelig for at barnet skal få innvilget lånet i banken. Da har du ikke noe formelt ansvar verken for lån eller andre forhold knyttet til barnets bolig.

  • Vær oppmerksom på
    Når du gir bort penger, vil muligens din egen økonomi også påvirkes. Pass på at du har lagt en plan for pensjonisttilværelsen hvis du har få år igjen til pensjonsalderen. I tillegg kan det være flere barn med i bildet som også skal hensyntas når pengegaver gies til ett barn. Kanskje dette er noe dere ønsker å ivareta i testament, hvis det er lenge til nestemann skal forlate redet.

     

    Det er mange problemstillinger og forhold å ta hensyn til når man skal velge den løsningen som passer best for egen økonomi. Vår jobb er å gi deg best mulig oversikt over muligheter og konsekvenser slik at du kan ta en god beslutning. Også om man gir bort penger.