Foreldre stiller sikkerhet. Barn eier

 

At foreldre stiller som kausjonist som ekstra sikkerhet for barnets lån, er den vanligste formen for foreldrehjelp. Det innebærer at du vil bli holdt ansvarlig for lånet dersom din sønn eller datter ikke klarer å betjene det. Stiller du for eksempel egen bolig som pant for lånet, øker sikkerheten for banken og dermed sannsynligheten for at barnet får innvilget lån.  

 • Slik fungerer det

  Barnet eier boligen og har hovedansvar for at renter og avdrag blir betalt til riktig tid. Foreldrenes ansvar som kausjonist eller realkausjonist blir først aktuelt hvis barnet ikke betaler. Uansett vil banken først prøve å få dekket sine krav hos eier/i boligen. 

  Sikkerhet i innskudd er enklere og rimeligere enn pant i foreldrenes bolig. Du sparer tinglysningsgebyret og får mer fleksibilitet ift egen økonomi - ved at du står fritt til å disponere og endre lån/pant i egen bolig. Risikoen er også lavere siden egen bolig ikke vil være i fare for å bli tvangssolgt ved mislighold av lånet. Beløpet må tilsvare kravet til egenkapital på boligprisen. Etter hvert som lånet nedbetales eller verdien av boligen øker slik at belåningsgraden går under 85 %, kan sikkerheten frigis.

 • Vær oppmerksom på
  Banken har informasjonsplikt overfor kausjonist både om låneavtalen og om løpende forhold knyttet til lånet. For eksempel har kausjonist krav på å bli informert i løpet av to måneder dersom låntaker misligholder lånet (ikke betaler avdrag/renter som avtalt). Låntaker kan heller ikke endre vilkår i kausjonsavtalen til skade for deg. 

  Det kan være lurt å kreve at låntaker tegner en gjeldsforsikring i tilfelle død eller invaliditet. Husk også at medansvar for ekstra lån kan redusere dine muligheter til å få nye lån til andre ting. 


  Det er mange problemstillinger og forhold å ta hensyn til når man skal velge den løsningen som passer best for egen økonomi. Vår jobb er å gi deg best mulig oversikt over muligheter og konsekvenser slik at du kan ta en god beslutning.