Låne sammen

 

For å låne ut penger til kjøp av bolig, må banken forsikre seg om at den som låner kan betale renter og avdrag. Unge mennesker med lav eller ingen inntekt utover studielån kan oppfattes som usikre betalere. Når foreldrene er med på laget, kan det bli enklere for banken å si ja til lån. Også til finansiering av egenkapitalen. Dette gjelder særlig når foreldrene har sunn økonomi og sikre verdier i egen bolig, hytte eller verdipapirer. 

Snakk med oss om å låne sammen

 • Slik fungerer det

  Med flere låntakere legger banken verdien av boligen og samtlige låntakeres inntekt og øvrige verdier til grunn for vurderingen av lånesøknaden. Sikkerheten for banken ligger først og fremst i den kjøpte boligen. Men om boligverdien ikke dekker lånet ved et eventuelt salg, frivillig eller ved tvang, er foreldrene som medlåntakere ansvarlig for differansen med sine øvrige verdier på lik linje med barnet/eieren. 

   

 • Vær oppmerksom på
  Å stille som medlåntaker innebærer en viss risiko. Det er blant annet ikke automatisk slik at medlåntaker får informasjon umiddelbart dersom barnet/eier ikke betaler avdrag og renter til riktig tid, noe som kan medføre ekstra kostnader. Et annet forhold er at det generelle prisnivået på boligen kan falle, eller verdien reduseres som følge av dårlig vedlikehold. Husk også at medansvar for ekstra lån kan redusere dine muligheter til å få nye lån til andre ting. 

   

  Det er viktig at foreldre som stiller som medlåntaker er med på møter med banken, slik at de får førstehånds kjennskap til hva det innebærer. Det er mange problemstillinger og forhold å ta hensyn til når man skal velge den løsningen som passer best for egen økonomi. Vår jobb er å gi deg best mulig oversikt over muligheter og konsekvenser, slik at du kan ta en god beslutning.