Gå til hovedinnhold

Hva skjer med økonomien når dere skilles?

Det er mange følelser involvert i det å skille seg. Dette er rådene for at det blir enklest mulig økonomisk.

- Solen skinner, og livet stråler. Det samme gjør ekteskapet. Det er i disse stundene de vanskelige temaene bør opp på bordet. «Hva skjer med om vi skilles?» 40 prosent av alle ekteskap ender i skilsmisse, og det de aller fleste krangler om er – økonomi, sier Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank.


- Verdistigning og nedbetaling av gjeld er virkelig en kime til konflikt.


Thea Olsen
Forbrukerøkonom
Danske Bank

Felleseie er hovedregelen

Den største økonomiske uenigheten i en skilsmisse er som regel fordeling av eiendelene. Hovedregelen i et ekteskap er at eiendeler eies felles og skal fordeles likt. Felleseie betyr at verdier som er skapt sammen under ekteskapet deles likt. 

- Skjevdeling er et viktig prinsipp i ekteskapsloven, selv om felleseie er hovedregelen. Verdier som en av partene hadde med seg inn i ekteskapet, eller gaver og arv som man har fått underveis i ekteskapet, kan også tas med ut, sier Olsen.

Selv om dette høres enkelt ut er det i en rekke tilfeller tvil om hvilke verdier du hadde med deg inn i ekteskapet og hva du har fått underveis. Et eksempel er hvis den ene ektefellen tar med seg en hytte med gjeld inn i ekteskapet. 

- Verdistigning og nedbetaling av gjeld er virkelig en kime til konflikt, og er noe som skal fordeles i et oppgjør. Derfor er det svært viktig med klare avtaler ved en eventuell fordeling. Så - mens solen skinner - bruk gjerne en time hos advokat for å være sikker på at dette blir så rettferdig som mulig. Det koster penger å være hos advokat, men dette kan være en god investering, anbefaler Olsen. 

Hva med forbrukslån?

Veksten i forbrukslån har vært formidabel i Norge de siste årene. Mange tar også opp lån uten at ektefellen vet om det. Ved en skilsmisse er det det derfor mange som får seg en bakoversveis når alle tall skal på bordet. 

- Noen havner i situasjoner hvor ektefellen tar opp forbrukslån, og du selv ikke er klar over dette. Disse lånene står du ikke ansvarlig for. Har dere derimot tatt opp lånet sammen, er dere like mye ansvarlige for gjelden. I et ekteskap har hver part kun ansvar for den gjelden de pådrar seg på egenhånd, eller sammen med partneren, sier forbrukerøkonomen.

Når dere har felleseie, er den klare hovedregelen at det hver av dere eier skal deles likt mellom dere etter at det er gjort fradrag for all gjeld som hver av dere har.  Hvis dere har en bolig som er  verdt for eksempel kr 3 millioner, så er utgangspunktet at verdien deles på to. Hver av dere skal altså ha ut kr 1,5 mill. Men så enkelt er det nødvendigvis ikke. Hvis ektefellen din har kr 1 mill. i forbrukslån, så vil ektefellen ha rett til å trekke fra denne millionen på sin  verdiandel av boligen,  før fordelingen av verdiene gjennomføres.

Dette betyr at boligverdien som skal fordeles er kr 2 millioner som igjen innebærer at du får 500.000 mindre enn det du sannsynligvis ville fått dersom ektefellen ikke hadde et forbrukslån.  Selv om du ikke direkte er ansvarlig for lånet, så går det utover verdigrunnlaget som skal deles. Verdiene, også kalt «nettoverdiene», er det som står igjen etter at alt av lån er trukket fra. Bare i særlige tilfeller kan det være aktuelt å gjøre unntak fra likedelingsregelen.

Særeie

- Stadig flere velger særeie. I moderne familier er det stadig vanligere med mine, dine og våre barn. I tillegg er det mange som gifter seg når de er litt opp i årene. Det betyr at man tar med seg alt ut av et ekteskap som man hadde med seg inn eller har skaffet underveis, sier Olsen.

Opplever du store forandringer?

Forandringer i livet ditt vil sannsynligvis påvirke din økonomi. Vi kan hjelpe deg med oversikt og finne gode løsninger som passer for deg og din nye livssituasjon.

Avtal et møte