Gå til hovedinnhold

Hva skjer med økonomien når dere skilles?

Det er mange følelser involvert i det å skille seg. Dette er rådene for at det blir enklest mulig økonomisk. 

- Når du går opp kirkegulvet med tårer i øynene er det vanskelig å tenke seg at ekteskapet en dag kan ta slutt. Men for 40 prosent av ekteskap er det dessverre realiteten. Derfor må du i de gode dagene også ta høyde for de dårlige, sier Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Danske Bank.


- En kime til konflikt er hvordan verdistigning og nedbetaling av gjeld skal fordeles i et oppgjør.


Cecilie Tvetenstrand
Forbrukerøkonom

Felleseie er hovedregelen

Den største økonomiske uenigheten i en skilsmisse er som regel fordeling av eiendelene. Hovedregelen i et ekteskap er at eiendeler eies felles og skal fordeles likt. Felleseie betyr at verdier som er skapt sammen under ekteskapet deles likt. 

- Selv om felleseie er hovedregelen, er også skjevdeling et viktig prinsipp i ekteskapsloven. Det betyr at verdier en av partene hadde med seg inn i ekteskapet, eller gaver og arv som man har fått underveis i ekteskapet, også kan tas med ut, sier Cecilie Tvetenstrand.

Selv om dette høres enkelt ut er det i en rekke tilfeller tvil om hvilke verdier du hadde med deg inn i ekteskapet og hva du har fått underveis. Et eksempel er hvis den ene ektefellen tar med seg en hytte med gjeld inn i ekteskapet. 

- En kime til konflikt er hvordan verdistigning og nedbetaling av gjeld skal fordeles i et oppgjør. Her er det viktig at man har klare avtaler ved en eventuell fordeling. Spander gjerne en time til advokat for å være sikre på at dette blir så rettferdig som mulig, anbefaler Tvetenstrand. 

Hva med forbrukslån?

Veksten i forbrukslån har vært formidabel i Norge de siste årene. Mange tar også opp lån uten at ektefellen vet om det. Ved en skilsmisse er det det derfor mange som får seg en bakoversveis når alle tall skal på bordet. 

- Selv om din ektefelle har tatt opp et forbrukslån bak din rygg, står du ikke ansvarlig for dette. I et ekteskap har hver part kun ansvar for den gjelden de pådrar seg på egenhånd. Har dere derimot tatt opp lånet sammen, er dere like mye ansvarlige for gjelden, sier forbrukerøkonomen.

Når dere har felleseie, er den klare hovedregelen at det hver av dere eier skal deles likt mellom dere etter at det er gjort fradrag for all gjeld som hver av dere har.  Hvis dere har en bolig som er  verdt for eksempel kr 3 millioner, så er utgangspunktet at verdien deles på to. Hver av dere skal altså ha ut kr 1,5 mill. Men så enkelt er det  nødvendigvis ikke. Hvis ektefellen din har kr 1 mill. i forbrukslån, så vil ektefellen ha rett til å trekke fra denne millionen  på sin   verdiandel av boligen,  før fordelingen av verdiene gjennomføres.

Dette betyr at boligverdien som skal fordeles er kr 2 millioner som igjen innebærer   at du får 500.000 mindre enn det du sannsynligvis ville fått dersom ektefellen ikke hadde et forbrukslån.  Selv om du ikke direkte er ansvarlig for lånet, så går det utover verdigrunnlaget som skal deles. Verdiene, også kalt «nettoverdiene», er det som står igjen etter at alt av lån er trukket fra. Bare i særlige tilfeller kan det være aktuelt å gjøre unntak fra likedelingsregelen.

Særeie

- I moderne familier er det stadig vanligere med mine, dine og våre barn. I tillegg er det mange som gifter seg når de er litt opp i årene. Stadig flere velger derfor særeie. Det betyr at man tar med seg alt ut av et ekteskap som man hadde med seg inn eller har skaffet underveis, sier Tvetenstrand.

Opplever du store forandringer?

Forandringer i livet ditt vil sannsynligvis påvirke din økonomi. Vi kan hjelpe deg med oversikt og finne gode løsninger som passer for deg og din nye livssituasjon.

Avtal et møte