Økonomien skulle ikke skille oss ad

Det er mange følelser involvert i det å skille seg. Dette er rådene for at det blir enklest mulig økonomisk. 

- Når du går opp kirkegulvet med tårer i øynene er det vanskelig å tenke seg at ekteskapet en dag kan ta slutt. Men for 40 prosent av ekteskap er det dessverre realiteten. Derfor må du i de gode dagene også ta høyde for de dårlige, sier Maria Setsaas, Forbrukerøkonom i Danske Bank.

Felleseie er hovedregelen
Den største økonomiske uenigheten i en skilsmisse er som regel fordeling av eiendelene. Hovedregelen i et ekteskap er at eiendeler eies felles og skal fordeles likt. Felleseie betyr at verdier som er skapt sammen under ekteskapet deles likt. 

- Selv om felleseie er hovedregelen, er også skjevdeling et viktig prinsipp i ekteskapsloven. Det betyr at verdier en av partene hadde med seg inn i ekteskapet, eller gaver og arv som man har fått underveis i ekteskapet, også kan tas med ut, sier Maria Setsaas.

Selv om dette høres enkelt ut er det i en rekke tilfeller tvil om hvilke verdier du hadde med deg inn i ekteskapet og hva du har fått underveis. Et eksempel er hvis den ene ektefellen tar med seg en hytte med gjeld inn i ekteskapet. 

- En kime til konflikt er hvordan verdistigning og nedbetaling av gjeld skal fordeles i et oppgjør. Her er det viktig at man har klare avtaler ved en eventuell fordeling. Spander gjerne en time til advokat for å være sikre på at dette blir så rettferdig som mulig, anbefaler Setsaas. 

Hva med forbrukslån?
Veksten i forbrukslån har vært formidabel i Norge de siste årene. Mange tar også opp lån uten at ektefellen vet om det. Ved en skilsmisse er det det derfor mange som får seg en bakoversveis når alle tall skal på bordet. 

- Selv om din ektefelle har tatt opp et forbrukslån bak din rygg, står du ikke ansvarlig for dette. I et ekteskap har hver part kun ansvar for den gjelden de pådrar seg på egenhånd. Har dere derimot tatt opp lånet sammen, skal gjelden deles likt, sier Setsaas. 

Særeie
- I moderne familier er det stadig vanligere med mine, dine og våre barn. I tillegg er det mange som gifter seg når de er litt opp i årene. Stadig flere velger derfor særeie. Det betyr at man tar med seg alt ut av et ekteskap som man hadde med seg inn eller har skaffet underveis, avslutter Setsaas.

Opplever du store forandringer?

Forandringer i livet ditt vil sannsynligvis påvirke din økonomi. Vi kan hjelpe deg med oversikt og finne gode løsninger som passer for deg og din nye livssituasjon.

Avtal et møte