Få hjelp med økonomien ved langvarig sykdom

Hvis du blir rammet av ulykke eller langtidssykdom som gjør deg sykemeldt over lengre tid eller sender deg ut av arbeidsmarkedet, vil det raskt gå utover økonomien din. Her er noen ting det er smart å være oppmerksom på.

 • 1.  Sjekk forsikringene dine

  Har du en forsikring mot kritisk sykdom? Dette er en forsikring som gir rask utbetaling etter stilt diagnose. Det kan være forskjell på hva de ulike forsikringsselskapene dekker, men engangsbeløpet du får utbetalt er skattefritt.

  En forsikring mot uførhet vil gi god økonomisk hjelp ved langvarig sykdom. Det finnes både forsikringer som gir månedlige utbetalinger og engangsutbetaling hvis du skulle bli varig arbeidsufør. Noen arbeidsgivere tilbyr dette til sine ansatte, så sjekk dine dekninger både fra jobb og privat. Sjekk også om du har helseforsikring fra arbeidsgiver eller privat. Gir den mulighet for raskere behandling? Dette gjør at du kan komme deg raskt tilbake til hverdagen og i jobb.

  Har du tenkt over hva som skjer med økonomien til dine nærmeste dersom du skulle fall i fra? En viktig del av familiens inntekt forsvinner, mens utgiftene stort sett er de samme som før. En dødsfallforsikring sikrer de etterlatte økonomisk trygghet.

 • 2.  Sykepenger

  Hvis du blir syk dekker arbeidsgiver full lønn de første 16 dagene. Etter dette kan bedriften velge å forskuttere sykelønnen, ellers er det NAV som utbetaler. NAV dekker maksimalt 6G av sykepengegrunnlaget. Mange arbeidsgivere dekker sykepenger utover 6G, dette vil normalt stå i din arbeidsavtale. Du kan få sykepenger i inntil 52 uker.
  Kontakt

  Sjekk ut dine rettigheter 

  På nav.no kan du lese mer om sykepenger, AAP og uføretrygd. Der finner du også alle søknadsskjema du trenger. 
   

  Les mer på nav.no
 • 3.  Arbeidsavklaringspenger (AAP)

  Hvis du er sykemeldt og du ved slutten av perioden fremdeles ikke er frisk nok til å gå tilbake i jobb, kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger. Formålet med AAP er å sikre deg inntekt mens du prøver å komme deg tilbake i arbeid. For å ha rett til dette må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 %. AAP utgjør 66 % av inntektsgrunnlaget du har (begrenset opp til 6G), og hva du får utbetalt avhenger også av skattetrekket ditt. Det er viktig å huske å søke om AAP før sykepengene løper ut.

  Arbeidsavklaringspenger kan du som regel ikke få i mer enn fire år, og det vanlige er at man får innvilget ett år av gangen. I særlige tilfeller kan søknadsperioden forlenges utover 4 år, etter en konkret vurdering av den enkelte sak.

 • 4.  Uføretrygd

  Uføretrygd kan gis til personer som har varig nedsatt evne til å jobbe på grunn av sykdom eller skade, og skal sikre tapt inntekt. Du kan i tillegg til uføretrygd fra folketrygden ha en forsikring fra arbeidsgiver som gir deg utbetaling.

  Uføretrygden utgjør 66% av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk. Det er kun årlig inntekt opp til 6G som tas med i beregningen.

  Guide: Hvis du er pårørende til en som har blitt alvorlig syk

Andre har også lest


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.