Hvis jeg er pårørende til en som har blitt alvorlig syk

Alvorlig sykdom hos en av dine nærmeste påvirker også deg som pårørende. Det gjelder både følelsesmessig, praktisk og økonomisk. Men du har også visse rettigheter som pårørende. Her er noen tips du bør være oppmerksom på.

 • 1.  Få oversikt over økonomien

  Alvorlig sykdom kan få store økonomiske konsekvenser for deg og din familie. Bruk gjerne banken din som sparringspartner for å få oversikt over hvordan du kan tilpasse økonomien.

  Guide: Behold oversikten hvis du har blitt alvorlig syk

 • 2.  Hvem passer på deg?

  Det er vanskelig å være pårørende til en som er alvorlig syk. Det kan i verste fall føre til at du selv blir syk av stress. Derfor kan det være en god ide å snakke med en psykolog. Legen din kan henvise deg til dette. Det kan også være lurt å sjekke om du har helseforsikring gjennom arbeidsgiver som dekker utgiftene til psykolog.

  Andre muligheter er sorg- og støttegrupper i pasientforeninger eller via sykehuset.

 • 3.  Du kan få praktisk hjelp

  nav.no finner du all informasjon om rettigheter for hjelp ved sykdom i familien.
  Støtten kan være alt fra pleiepenger, omsorgspenger, avlastningsmuligheter osv. Når tilstanden er varig kan man også få støtte til boligtilpasning.
 • 4.  Utgifter til medisin

  Staten dekker utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også flere andre ordninger for å få dekket utgiftene.

  Les mer om mulighetene dine på helsenorge.no
 • 5.  Du kan få fri til pleie av pårørende

  Norske arbeidstakere har lovfestet rett til fri fra jobb ved pleie av pårørende. Men selv om man har rett på fri betyr det ikke nødvendigvis at man har krav på lønn. I forbindelse med barns sykdom har man blant annet rett til omsorgspenger. I tillegg er det mange arbeidsgivere som innvilger velferdspermisjon i forbindelse med flere typer fravær. Sjekk med din arbeidsgiver hva som gjelder i din bedrift.
 • 6.  Mulighet for støtte til familien

  Når et familiemedlem blir alvorlig syk påvirker det hele familien. Det er flere instanser som kan hjelpe til i slike tilfeller: 

  - Sosialkontoret
  - Kommunehelsetjenesten
  - Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
  - Familierådgivningskontoret 
  - Sykehussosionomene
 • 7.  Hvis det utenkelige skulle skje

  Hvis en av dine nærmeste risikerer å dø av sykdom, er det viktig å få oversikt over testamente, økonomi, personforsikringer og pensjon. Dette kan være en vanskelig oppgave i en tung tid, men også en lettelse å få avklart den økonomiske situasjonen.

Andre har også lest


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.