1. Gjør en god vurdering av din egen arbeidsinnsats, bidrag og resultatoppnåelse. Snakk gjerne med noen du kjenner godt, en tillitsvalgt eller god kollega for å høre om de er enig i egenvurderingen din. 
  2. Det er viktig å synliggjøre verdien av arbeidet du gjør opp mot målsetningene til virksomheten. Har du tatt på deg ekstraansvar utover stillingen din? Bidrar du på kjerneoppgaver? Sikret du en viktig kontrakt?
  3. Gå inn i lønnsforhandlingen med et tydelig budskap. Det innebærer å prioritere noen få sterke argumenter, og ikke ta med alle. For eksempel betyr det å legge vekt på dine 2-3 viktigste bidrag, og ikke alle.
  4. Sett deg inn i arbeidsgivers situasjon og argumenter slik det er hensiktsmessig for arbeidsgiver. En lønnsforhandling er ikke en konfliktsituasjon, men en mulighet til å komme frem til betingelser for å nå felles mål. 
  5. Mange ønsker å sammenligne egne betingelser med andre i samme virksomhet, men arbeidsgivere er sjelden opptatt av likedeling. Det kan derfor være lurt å kjenne til betingelser hos tilsvarende stillinger både internt og i tilsvarende virksomheter i tilfelle temaet kommer opp. 
  6. Jobber du med salg eller annen form for prestasjonsbasert arbeid kan du forhandle om høyere lønn ved å gjøre mer av lønnen provisjonsbasert, men husk at du tar større risiko i dårlige tider. 
  7. I selve forhandlingen er det viktig å lytte til hva arbeidsgiver vektlegger i sin argumentasjon. Hvis virksomheten har fått reduserte inntekter er det kanskje ikke noe rom for lønnsøkning uansett hvor godt du argumenterer.
  8. Det er aldri lurt å fremsette ultimatum, som å true med oppsigelse hvis du ikke får viljen din. Det er få arbeidstakere som ikke kan erstattes.
  9. Når arbeidsgiver gir deg et tilbud er det lurt å be om tid til å vurdere tilbudet. Ofte kan det være litt mer å forhandle om.
  10. Historikk er viktig. Mange arbeidstakere har vært i lønnsforhandlinger med arbeidsgiver ved flere anledninger. Bruker arbeidsgiver de samme argumentene eller endrer de seg? Det er lov å påpeke dersom du opplever at argumentasjonen over tid ikke er lett å forholde seg til.

Det finnes ingen garantier for høyere lønn, tross gode forberedelser. Men nå er du iallefall godt rustet. Vi ønsker deg lykke til!