De første stegene når du blir arbeidsledig

Det kan virke uoversiktlig hvis du plutselig befinner deg i en situasjon hvor du har mistet jobben. Få oversikt over de sju første tingene du bør gjøre. 

 • 1.  Den første dagen: Meld deg som arbeidsledig

  Det første du må gjøre når du blir arbeidsledig/permittert er å registrere deg som arbeidssøker hos NAV. Dette må du gjøre for å kunne søke om dagpenger. Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt og beregnes på bakgrunn av hva du hadde i lønnsinntekt og eventuelle trygdeytelser i fjor (eller snittet av de 3 siste årene før du søkte dagpenger). For at du skal ha rett til dagpenger som permittert, må permitteringsårsaken være mangel på arbeid i bedriften eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke. Grunnen til at du permitteres kan derfor ha betydning for din rett til dagpenger. 

  Dagpengene utgjør omtrent 62,4 % av inntekten før skatt. Inntekt over 6 G (1 G = 111 477 pr. 01.05.22) regnes ikke med i grunnlaget. Du kan søke dagpenger tidligst én uke før den siste dagen din med lønn. Du må senest søke den første dagen du ikke lenger har lønn, for å unngå å tape dagpenger.

  Les mer på nav.no/dagpenger

 • 2.  Få oversikt over regler og plikter du må forholde deg til

  Hold deg oppdatert på reglene slik at du unngår å miste dagpengene. For å motta dagpenger må du sende meldekort til NAV hver 14. dag. Meldekortet gir informasjon om at du fremdeles ønsker å være registrert som arbeidssøker, og hvor mange timer du eventuelt har arbeidet de siste 14 dagene. For å unngå trekk i dagpengene er det viktig at du sender meldekortet til riktig tid.  

  Når du blir arbeidsledig, er det beste rådet å søke hjelp flest mulig steder. NAV hjelper deg med oversikt over dine rettigheter, både når det gjelder økonomisk støtte, men også hvilke kurs du kan gå på i regi av NAV. Når du registrerer deg på nav.no, blir du tilgjengelig for søk fra arbeidsgivere, og profilen din kan matches mot NAVs stillingsbase. Du kan også kontakte vikarbyråer, sjekke hjemmesidene til aktuelle bedrifter du kan tenke deg å jobbe i og bruke sosiale medier til å fortelle at du er på jobbjakt.

  Artikkel: Det er hardt arbeid å være arbeidsledig

  Fakta

   Usikker på hva du får i dagpenger?

  nav.no/dagpenger kan du lese mer om hva du bør gjøre og hvordan du kan søke om dagpenger og eventuell annen støtte.

 • 3.  Hva står det i din arbeidsavtale?

  Mange bedrifter i omstillingsprosesser tilbyr sluttpakker. Ofte er det snakk om f.eks 3, 6, 9 eller 12 måneder lønn, men i noen tilfeller kan sluttpakkene vare lengre. Finn ut når du får din siste lønn, og om sluttpakken gjelder om du skulle få ny jobb før sluttpakken er ferdig.  

  Guide: Slik tilpasser du økonomien når du har blitt arbeidsledig

 • 4.  Undersøk dine muligheter for inntekt

  Når man blir arbeidsledig blir inntekten betydelig redusert. Det er viktig å ta tak i situasjonen raskt dersom du får problemer med privatøkonomien. NAV kan gi økonomisk rådgivning og du kan også søke om bistand via ditt lokale NAV-kontor.  

  Dersom du ikke finner en ny jobb før avtalen med nåværende arbeidsgiver opphører, er det viktig å få en oversikt over hva det betyr for deg. Ta et møte med banken din for å avklare hvilke alternativer som finnes når det gjelder avdragsfrihet på boliglån eller andre tilpasninger.  

 • 5.  Tilpass forbruket til en lavere inntekt

  For mange kan det være en brå økonomisk overgang å miste jobben, og det er viktigere enn noen gang å få kontroll over utgiftene. 

  Start med å sette opp et budsjett. Da ser du hva pengene går til, og du kan enklere se hvor du kan redusere forbruket.

  Gå inn i nettbanken din og finn frem aktuelle poster som kan kuttes. Unngå impulskjøp ved å sette opp en ukentlig matplan og ha en fast handledag i uken. Det kan også være lurt å gå gjennom avtaler du har med teleselskap, strømselskap, forsikringsselskap og bank for å se om det er noe å spare. Har dere f.eks to biler, kan dere spare mye på å klare dere med en bil.   

  Lag deg et budsjett - få bedre råd

  Her får du noen tips til hvordan du kan ta kontroll over hverdagsøkonomien.

  Slik lager du deg budsjett

 • 6.  Pensjon og forsikring: Er du dekket?

  Mister du jobben, vil både pensjon og forsikringsavtalen opphøre. Når du melder deg som arbeidssøker via nav.no og mottar dagpenger, vil du fortsette å motta pensjonspoeng i folketrygden.

  Konsekvensene ved å miste dine forsikringer kan være veldig store. Det kan for eksempel få alvorlige konsekvenser for økonomien din hvis du ikke er forsikret mot tap av arbeidsevne. Gjør deg kjent med hvilke forsikringer du har via jobben, og hva du eventuelt har behov for å kompensere når du slutter i nåværende jobb.

 • 7.  Sjekk om skattetrekket må oppdateres

  Hvis du går ned i inntekt må du huske å besøke skatteetaten.no og endre skattetrekket ditt. Har du spørsmål om skattekortet er riktig, er det Skatteetaten som skal svare på det. Spørsmål om selve gjennomføringen av trekket rettes til NAV. Du skal ikke levere skattekortet til NAV, siden NAV får skattekort elektronisk fra Skatteetaten.

  NAV er ikke alltid informert om at du har annen hovedarbeidsgiver. Har du tabellkort, må du derfor passe på at tabellkortet bare blir brukt hos hovedarbeidsgiveren.


Andre har også lest


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.