Hvis du spør Pernille Marott om hvorfor det er så tungt å bli arbeidsledig, er svaret klart: ”Man mister tre viktige ting i livet; Struktur, identitet og den daglige anerkjennelsen som de fleste er vant til å få på jobben” sier hun, som også selv har opplevd problemene på nært hold da hun selv i en periode stod uten jobb. 

”Jobben gir oss en struktur i hverdagen som vi bygger vår hverdag rundt. Vi står opp på et bestemt tidspunkt, leverer barn på et bestemt tidspunkt, har fri på bestemte tidspunkt…når man mister jobben, mister man denne strukturen.” 

Artikkel: Bruk banken din hvis du har blitt arbeidsledig

”Når vi er i jobb, får vi daglig tilbakemeldinger og anerkjennelse fra kolleger og evt kunder – og når den forsvinner sammen med jobben, savner vi naturligvis den.”
Samtidig ligger en stor del av vår identitet i jobben. Mange skammer seg når de mister jobben.

”Det er kulturelt betinget at hvis man mister jobben, mister man også en del av sin identitet. Det er også et tabubelagt tema som gjør at mange ikke ønsker å snakke om det. Man skriver ikke på Facebook at man er blitt arbeidsledig og legger heller ikke inn en oppdatering om at man står i køen på NAV. Mange synes det er deres egen skyld ”, sier Pernille Marott. Når tapet av jobben føles som et pinlig identitetstap, kan det også påvirke de sosiale relasjonene. 

”Vi laget en undersøkelse da vi skrev boken. Undersøkelsen viste at hver tredje arbeidsledige en eller flere ganger har takket nei til å delta i sosiale arrangement bare for å unngå spørsmålet; «Hva jobber du med nå?» Men det er det ingen hjelp i når du går arbeidsledig og gjerne vil raskt tilbake til jobb igjen, understreker Pernille Marott. Hun har fem gode råd til alle som på et tidspunkt opplever å bli arbeidsledig.

GuideSlik kan du tilpasse økonomien om du har blitt arbeidsledig

5 gode råd til deg som har mistet jobben

Aksepter situasjonen både overfor deg selv og omverdenen. Hvis du har bruk for hjelp og ingen rundt deg vet om det - får du heller ingen hjelp.

Ta deg selv på alvor. Sett deg ned og bruk tid på å avdekke alle dine kompetanser. Du kan mye mer enn du tror. Er det vanskelig å finne dine styrker, så få hjelp av en tidligere kollega eller et familiemedlem til å beskrive dine kompetanser. 

• Fortell deg selv at så lenge du ikke er i jobb, så er du ansatt full tid i ditt eget firma som prosjektleder. Din eneste og viktigste oppgave er å finne en jobb til deg selv.  

• Sett opp en tidsramme. Lag deg et ukeskjema som viser når du søker jobb, pleier nettverk, skriver søknader og tar fri. 

• Ingen ansetter en som ikke viser motivasjon! En god investering er derfor å jobbe med å opprettholde selvtilliten. Sørg for eksempel for å notere deg de små suksesser du har i hverdagen. Ros deg selv. Du har ingen arbeidsgiver eller kollega til å gjøre det. 

Kilde: Pernille Marott