Prosedyrer ved dødsbo

I denne guiden finner du informasjon om hva som skjer med innestående midler i banken, og hva du må gjøre for å få oversikt og eventuelt tilgang til disse midlene.

 • 1. Dødsbo

  Når noen går bort etterlater de seg verdier. Det er dette vi kaller et dødsbo. Det kan omhandle verdier som penger på konto, fond, eiendom og eiendeler. 
 • 2.  Skifteattest

  En skifteattest er første steg på veien av et dødsbo. En skifteattest er et dokument som gir arvingene rett til å disponere avdødes eiendeler. For å få en skifteattest må du som arving sende en skifteerklæring til Tingretten. Dokumentet heter "Erklæring om privat skifte av dødsbo"

  Når du har mottatt skifteattest kan du som arving velge å avslutte kontoer, selge eiendom og inngå avtaler.

 • 3. Privat eller offentlig skifte?

  Som arvinger må dere ta stilling til om dere ønsker privat eller offentlig skifte. Privat skifte innebærer at arvingene tar tar hånd om skiftet selv. 

  Når det er flere arvinger, er det vanlig å velge å gi fullmakten over arbeidsoppgaver knyttet til boet til en av arvingene, eller en ekstern person som f.eks en advokat. Velger arvingene å overlate ansvaret for boet til én person (fullmektig/bostyrer), må vedkommende ha signert fullmakt fra de andre arvingene.

  Dette er typiske oppgaver den fullmektige/bostyrer har ansvar for:

  • ansvar for å sende eventuelle kopier av fullmakter og kopi av legitimasjon til banken
  • når banken har behandlet dokumentene, vil midlene gjøres tilgjengelige for boet og den fullmektige/bestyreren har ansvar for å fordele midler til arvingene
  • sørge for at kontoer avsluttes i løpet av skiftebehandlingen, normalt innen seks måneder etter dødsdato

  Alternativt kan arvingene velge offentlig skifte. Det innebærer at tingretten eller byfogden tar hånd om skiftet og oppnevner en advokat som styrer det.  Offentlig skifte blir som oftest valgt i tilfeller hvor arvingene er uenige, eller der arvingene ikke vil ta ansvar for avdødes gjeld. Men det finnes flere grunner til at offentlig skifte blir valgt.

 • 4.  Konto

  Etter et dødsfall skal banken, ifølge loven, sperre den avdødes bankkonto. Det skjer for å sikre pengene inntil boet er gjort opp. Så snart banken mottar bekreftelse på dødsfall fra Folkeregisteret eller Tingretten, sperres alle avdødes kort og kontoer, samt alle betalingsavtaler, fullmakter og vergeforhold som er knyttet til kontoen. I tillegg sperres avdødes nettbank. Ingen har tilgang til kontoene før skifte/uskifteattest foreligger. 

  Hvis du har felles konto med avdøde, kan sperringen medføre utfordringer. I verste fall kan du risikere å stå uten penger. Ta i så fall kontakt med banken for å finne en løsning. Du kan for eksempel opprette en ny konto, slik at du får tilgang til dine egne innskudd samt tilknytte betalingsavtaler til denne. Det kan også være mulighet for ekstra kreditt for en periode. 

  Kontoen vil fremdeles være åpen for innskudd. Avdødes brukskonto bør derfor ikke gjøres opp før etter innbetalinger av lønn eller pensjon er kommet inn på kontoen, noe som normalt kan ta 2-3 måneder. 

  Når skifte/uskifteattest, fullmakter og bostyrer er registrert i banken skjer følgende:

  • Bostyrer eller gjenlevende ektefelle/samboer sin adresse registreres for videresending av post relatert til dødsboet.
  • Oversikt over avdødes betalingsavtaler sendes pr. post.
 • 5.  Lån

  Hadde den avdøde boliglån, må dette lånet innfris så snart som mulig etter skiftebehandlingen. Normalt innen seks måneder fra dødsdatoen.

  Så lenge skiftebehandlingen pågår, står lånet i avdødes navn. Hvis det er medlåntaker(e) skal denne personen betale lånet, ellers stilles lånet i bero til skiftebehandlingen er gjennomført. Om lånet trekkes automatisk fra avdødes konto, vil trekket stoppe. Grunnen til det er at alle kontoer sperres til skiftebehandlingen er gjennomført. Det vil da sendes giro på terminbeløpet. Ønsker noen av arvingene å overta lånet, må dette skje ved søknad om nytt lån. Dersom det er en medlåntaker registrert på lånet, må arvinger gjøre en avtale med medlåntaker om hvem som skal betale og innfri lånet.

  Er du gjenlevende ektefelle og skal sitte i uskiftet bo, vil lånet bli registrert på deg. Det samme gjelder der ektefelle eller samboer overtar boet i privat skifte sammen med felles barn.

 • 6. Depotkonto/VPS-konto

  Sjekk med banken om den avdøde hadde en depotkonto/VPS-konto med finansielle instrumenter som for eksempel fond eller aksjer.

  Beholdningen som ligger på en depotkonto/VPS-konto vil enten kunne flyttes over til en annen depotkonto/VPS-konto (eller flere depot/VPS-konti; dersom det er flere arvinger) eller selges.

  Dersom beholdningen skal selges vil oppgjøret enten kunne utbetales til en, eller flere arvinger. Dersom depotkonto/VPS-konto ikke har noen beholdning, så må bobestyrer eller etterlatte gi beskjed om at den skal slettes.

  Hva som her skal gjøres, må banken få skriftlig beskjed om.

Andre har også lest


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.