Penger er sjeldent det første man tenker på når man har mistet sin nærmeste. Men økonomi spiller en stor rolle og etter et dødsfall i familien kan inntektene endre seg markant. Det vet Hanne Pedersen, som er rådgiver i Danske Bank. Hun kjenner til alle spørsmål og utfordringer som typisk kan oppstå når en etterlatt skal overta det fulle ansvaret for husstandens økonomi.

"Hvis dere tidligere har vært to om å dele utgiftene, vil du kanskje få mindre å rutte med fremover. Derfor er det en stor fordel å utarbeide et nytt budsjett. Budsjettet skal inneholde dine faste inntekter, som lønn eller pensjon, og utgifter som for eksempel husleie og forsikringer" sier Hanne Pedersen. 

 

Kontoer sperres
"I verste tilfelle finnes det etterlatte som plutselig står uten penger, selv om de reelt sett har formue i banken. Når en person dør, skal den avdødes kontoer, ifølge loven, sperres automatisk. Har man hatt felles konto, oppstår det derfor en uheldig situasjon der den etterlatte ikke får tilgang til sine penger før det foreligger en skifteattest", forteller hun.

Hanne Pedersen anbefaler at man enten sørger for å ha separate kontoer, eller at man, om mulig innen dødsfallet oppretter en sparekonto som ikke er felles. Den kan hjelpe den etterlatte økonomisk gjennom den første tiden. Har man likevel kommet i en økonomisk knipe etter dødsfallet, er det lurt å prate med banken sin.

"I realiteten er det mange som løser problemet ved å få hjelp av familie og venner. Men ved å involvere banken på et tidlig tidspunkt, vil banken kunne rådgi deg og kartlegge de mulighetene som vil passe best for akkurat deg", legger hun til.


Oversikt over regningene
En annen utfordring som de sperrede kontoene ofte fører med seg, er at regningene ikke lenger betales automatisk. Betalingsavtaler blir nemlig stoppet når en konto sperres. Det er derfor viktig å sørge for betaling på en annen måte. Ved mottak av skifteattest og behandling av boet, vil oversikt over sperrede betalingsavtaler bli sendt til bostyrer.


Hva med boligen?
Ut over de direkte og akutte endringene i den daglige økonomien, er det en rekke andre økonomiske områder som må gjennomgås etter et dødsfall. Det kan igjen være en fordel å kontakte banken sin for å få råd.

"Det handler om å skaffe seg en oversikt, og det kan være vanskelig å få til selv. Spesielt dersom man tidligere ikke har vært involvert i økonomien. Men banken kan hjelpe deg og gi gode råd til for eksempel å sette opp budsjett, rådgi deg om bosituasjon og komme med innspill i forhold til det livet man gjerne ønsker å leve fremover", forklarer hun og fortsetter:

I noen tilfeller har ikke den etterlatte lenger bruk for, eller råd til å bli bli boende i fellesboligen. Da kan vi eventuelt bistå med å etablere kontakt med en eiendomsmegler for å få lagt boligen ut for salg, og samtidig se på løsninger for ny bosituasjon. Andre ganger har kanskje den etterlatte mer penger til rådighet enn forventet. Jeg har hatt kunder som ble gledelig overrasket da vi sammen undersøkte den avdødes økonomiske forhold, og dermed oppdaget at situasjonen var mye bedre enn forventet", forteller Hanne.  

"Vi opplever i større grad at man har sikret familiens økonomi i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Mange har sørget for å tegne forsikringer tilpasset sin økonomiske situasjon, og har på den måten sørget for at den gjenlevende kan opprettholde ønsket levestandard, og om ønskelig fortsette å bo i fellesboligen."

Må jeg gjøre noe med forsikringene?
Har du bestemt deg for å overta felles bolig, har du sannsynligvis allerede en innboforsikring og kanskje en boligforsikring, som du kan beholde. Men du må informere forsikringsselskapet om at du nå står som eneeier. Flytter du til en ny bolig, bør du kjøpe nye forsikringer.

Har du en dødsfallsforsikring, vil det være din ektefelle eller samboer som oftest er mottaker av forsikringssummen. Hvis du er blitt alene, bør du vurdere om du fortsatt har behov for denne forsikringen – og hvem det er som skal stå som mottaker.

Som eneansvarlig for din egen økonomi kan det få ekstra stor betydning hvis du mister din inntekt. Hvis du fortsatt er i arbeid kan det derfor være smart med en forsikring som sikrer din inntekt dersom du skulle bli syk eller ufør. 

Oversikt over pensjonen

Noe av det som kundene ofte synes er vanskeligst å få oversikt over, er pensjonen. Men med nåtidens teknologiske muligheter er det faktisk blitt enklere å få oversikt. 

"Vi bidrar gjerne, men du kan også selv finne ut hva som er oppspart og hva du får utbetalt på www.norskpensjon.no. Der får du alle detaljer og kan lære mer om hva du har i vente", sier Hanne Pedersen. 

Hun har i sin tid som rådgiver pratet med mange etterlatte, men det blir aldri en ren rutine å møte de sørgende. Spesielt ikke dersom det er en familie hun har kjent lenge.

"Jeg har god oversikt over hva som er viktig å ta høyde for når man har mistet noen. I tillegg har jeg mange dyktige eksperter i ryggen, som kan bidra med rådgivning innenfor alle økonomiske områder. Mine beste råd er derfor: Kontakt banken din og spør hver gang du er i tvil. Og sørg for å få en god oversikt", konkluderer Hanne Pedersen.

5 gode råd fra bankrådgiveren, når du har mistet din nærmeste

  1. Kontakt banken din og fortell om dødsfallet, og lever skifteattest til banken så raskt som mulig.
  2. Undersøk din økonomiske situasjon på kort sikt - felleskontoer vil bli sperret inntil det foreligger en skifteattest. 
  3. Gjenopprett slettede betalingsavtaler – automatiske betalinger fra kontoer som er sperret vil ikke lenger gjennomføres. Betalingsavtalene må eventuelt opprettes av den som styrer boet.  
  4. La banken hjelpe deg med tenke fremover – kan du bli boende? Vil du bli boende? Skal du endre på lånet eller ta opp et nytt lån?
  5. Få oversikt over dine inntekter. Får du avdødes pensjonsutbetalinger? Kan du leve av din egen inntekt? Er det livsforsikringer til utbetaling?