Overordnet handler forsikringer om å dekke deg selv og tingene dine. Prinsippet i forsikringer er enkelt og bygger på en fellesskapstanke. Du betaler litt til en felleskasse - uten at du vet om du får noe igjen. Til gjengjeld har du mulighet for å få erstatning fra felleskassen, hvis uhellet er ute.

Ditt forsikringbehov avhenger av hvem du er og hva du gjør, men de fleste har bruk de forsikringene vi beskriver her. 

Er du under 21 år?

Da er det lurt å sjekke dine foreldres forsikringer, før du kjøper egen innbo og reiseforsikring.

Så lenge du bor hjemme, er du dekket av deres forsikring – og i noen tilfeller gjelder det også hvis du har flyttet hjemmefra. Det eneste kravet er som oftest at du ikke har endret din folkeregistrerte adresse. Vær oppmerksom på at reglene varierer fra selskap til selskap.

Innboforsikring 

En innboforsikring kan dekke innboet ditt ved for eksempel tyveri, vannskader eller brann. Med innbo menes tingene du har hjemme og som du "bor med", som møbler, elektriske apparater, klær, bøker, og bruks- og pyntegjenstander. Løsøre er ting som ellers hører til i hjemmet uten at vi direkte kan kalle det innbo, som sykler, barnevogn, verktøy og sportsutstyr.
- Jeg pleier å si at innbo er alt det som faller ut, hvis du snur opp ned på boligen din, sier Robin Strand, kunderådgiver i Danske Bank.

Ulykkesforsikring  

Det er bra å være forsiktig og tenke seg om to ganger. Likevel kan ikke alle forholdsregler i verden hindre at det iblant skjer noe uforutsett. Med en ulykkesforsikring er du sikret hvis du skader deg i en ulykke.

Noen skader kan eksempelvis dekkes av forsikringer du har hos ditt forsikringsselskap, gjennom jobb og fagforeningen din (hvis du er fagorganisert). Du kan altså få erstatning fra flere forsikringer. Utbetalingene kommer i tillegg til hverandre, slik at det kan bli en større sum totalt dersom du er forsikret flere steder. Faktiske kostnader som lege, tannlege- og reisekostnader erstattes imidlertid bare fra en forsikring.

Vær obs på at hvis du studerer må du selv sørge for å være dekket hvis du skader deg på studiestedet

- Unge har ofte trang økonomi og tenker kanskje at de ikke har råd til å forsikre seg. De tenker kanskje at ulykker er noe som bare skjer andre. Da pleier jeg å spørre, "har du råd til å la vær"? Om kontoen er skrapt, anbefaler jeg å kutte ned på andre utgifter, og prioritere en forsikring. For har man havnet i en ulykke, kan det i verste fall bety økonomiske problemer i mange år fremover, sier Robin.

Fakta

Urbane unge mennesker i alderen 25 - 35 år oppfatter forsikring som kjedelige lavinteresse-produkter. Derfor står en del unge uten forsikring i skadesituasjoner.

Hver femte borteboende student mangler innboforsikring, det samme gjelder reiseforsikring. 

Kilde: TNS Gallup

Reiseforsikring

Enten du skal på surfeferie i Australia, weekendtur til København eller bare er på vei ut i verden på egen hånd, har du bruk for en reiseforsikring. Forsikringen skal passe til reisemålet, reisens varighet og det du skal på turen – for eksempel hvor lenge du skal være borte og om du skal drive med ekstremsport. 

- Jeg har snakket med kunder som har vært langt unna Norge og ikke har kommet seg hjem fordi de mangler reiseforsikring. Vi har løst problemet ved å innvilge en midlertidig kreditt på konto, men det er ikke noe særlig å være langt hjemmefra, kanskje syk eller skadet, og samtidig måtte låne penger for å komme seg hjem. Så en reiseforsikring bør ikke droppes hvis man skal ut og reise, sier Robin - og tilføyer at unge ofte kan finne forsikringer til en god pris. 
Robin anbefaler uansett at du tar stilling til om du har nødvendige forsikringer til ditt behov - helst før uhellet inntreffer.

Ordbok - Forsikringspråket

Forsikringsbransjen har sine egne ord og uttrykk som kan virke ulogiske og være forvirrende hvis man ikke er kjent med dem. Her har vi samlet noen eksempler. 

Forsikringsbevis: Et dokument som bekrefter avtalen som er inngått. Forsikringsavtaleloven gir bestemmelser om hvilke opplysninger forsikringsbeviset skal inneholde.

Premie: Vanligvis blir man veldig glad når man hører ordet premie, men i denne sammenheng betyr det dessverre pris. Premien betales enten årlig, eller man kan betale månedlig. Dette avtales med forsikringsselskapet.

Forsikringssum: Er den maksimale erstatning du har krav på ved en skade under den aktuelle forsikringsdekningen. Det er ikke sikkert du får hele forsikringssummen, hvis du får en skade.

Forsikringstaker: Er den personen som inngår forsikringsavtalen. Ofte er forsikringstaker også den forsikrede, men ikke alltid. For eksempel kan det være en annen enn forsikringstaker som er den forsikrede i en barneforsikring.

Avkorting: Betegner i alminnelighet den reduksjonen i erstatningen som kan foretas hvis skaden er fremkalt ved grov uaktsomhet eller skade av forsikringstakeren.

Polise: Forsikringspolise er et dokument som blant annet angir opplysninger om avtaleperiode, forsikringobjekt, forsikringssum, type forsikring, pris og de viktigste egenandeler. Polisen kan være tung å lese men det er verdt de minuttene det tar, slik at du er kjent med dine dekninger.

Begunstiget: Er i livs-, ulykkes- eller sykeforsikring den person som forsikringstakeren har tillagt retten til erstatningsbeløpet.

Egenandel: Egenandelen er den del av skadekostnaden du selv må stå for.  Som oftest trekkes beløpet i erstatningsoppgjøret etter en skade. Hva egenandelen er vil stå oppført i ditt forsikringsbevis og kan leses i vilkårene.

Skjønn: En rekke forsikringsvilkår har bestemmelse om at både sikrede og selskap kan kreve skjønn av sakkyndige, upartiske personer til verdsettelse av skade og tap.

Har du de forsikringene du trenger?

Som kunde i Danske Bank får du inntil 27 % rabatt på dine forsikringer hos Tryg.
Jo flere forsikringer du samler - jo større rabatt kan du oppnå.

Les mer om fordelene hos Tryg