Bolig er for de fleste nordmenn en forholdsvis stor utgift. Om du velger å leie, eller om du velger å kjøpe egen bolig har ofte en stor påvirkning på din månedlige utgift til å bo.

Det er noen faktorer i livet som er mer avgjørende enn andre, også når det kommer til å velge hvordan du ønsker å bo. Ønsker du frihet til å kunne flytte på deg raskt, og ha lave månedlige utgifter? Kanskje skal du bo en plass for en kortere periode og ikke ønsker å eksponere deg for et potensielt fall i boligpriser? Vil du lage ditt helt eget sted slik du vil ha det og kanskje benytte boliglånet som en form for sparing?

Mange ønsker å være i boligmarkedet for å ta del i verdistigningen man kan oppnå. Eier du bolig, bestemmer du selv når du vil flytte og når du skal pusse opp.

Leie bolig

I de fleste tilfeller er det billigere, i forhold til de månedlige boutgifter, å leie bolig kontra å kjøpe. Forutsigbart er det også, du er ikke ansvarlig for vedlikehold og uforutsette utbedringer som må foretas. Alt du betaler i leie går dog direkte inn på konto hos utleier.

I Norge er gjennomsnittsprisen på en treroms utleiebolig 8 860 kroner pr mnd. Dette er på landsbasis, variasjonene er store når vi bryter ned på lokale områder. I storbyene er f.eks. snittprisene 12 460 kr. per måned for Oslo, 10 670 kr. i Stavanger, 10 360 kr.  i Trondheim og 9 840 kr. i Bergen.I mindre tettsteder med under 20 000 innbyggere er gjennomsnittsprisen 7 090 kr. per måned.

Prisene på tilsvarende leiligheter varierer også mye i forhold til standard og beliggenhet. Dette kan man gjøre klokt i å tenke på før man begir seg ut i dette markedet. Det gjelder jo også for utleiere. Dette er direkte utgifter som du ikke får igjen senere, disse går rett inn på konto hos utleier.

Kjøpe bolig

Ønsker du å kjøpe bolig er det et helt annet regnestykke, og det viktigste er at avdragene du betaler går til deg selv i form av nedbetaling på gjeld.

En treroms i Oslo til 5 millioner kan du finansiere med drøyt 4 millioner, dette er da en månedlig utgift på rett over 17 000 kr. per måned, hvorav i dagens marked ca 7 000 kr. er renter, som du får skattefradrag på. Resten går inn i din nedbetaling av gjeld som er en form for sparing. Dette er verdier som ligger i din bolig inntil du selger, forutsatt at eiendomsprisene ikke faller under nivået du kjøpte på. Du betaler altså mindre i rente, enn du betaler i leie hvis du leier. Det du betaler i avdrag er jo sparing og på en måte leie som går inn på din egen konto. Å eie bolig er ikke bare å ha et bosted, det er også en investering.

 

Gode grunner til å leie bolig


 • Månedlig boutgift er ofte lavere enn om du bor i en lånefinansiert selveid bolig
 • Du eksponeres ikke for fallende boligpriser
 • Du er kun forpliktet økonomisk tilsvarende leiekontraktens varighet
 • Du har ikke ansvar for vedlikehold, forsikringer og utbedringer
 • Du mangler egenkapital til å kunne kjøpe, lei bolig og spar i en periode
 • Du kan leie i et område hvor du ikke har råd til å kjøpe

Gode grunner til å eie


 • Det er din bolig og du kan gjøre som du vil med den
 • Du kan oppnå god verdistigning på boligen
 • Du kan oppgradere boligen din, og dermed også verdien
 • Nedbetaling av lån er investering i egen bolig – og en god form for sparing
 • Forutsigbarhet i forhold til hvor lenge du kan bo, du er ikke avhengig av en utleier
 • Renteutgiftene er fradragsberettiget
 • Du kan leie ut deler av boligen din