Foreldrepermisjon 

  • Foreldrene kan dele på permisjonen, men både mødrekvoten og fedrekvoten er på minimum 15 uker ved 100 prosent uttak eller 19 uker ved 80 prosent uttak.
  • De første 6 ukene etter fødsel er forbeholdt mor og tas av mødrekvoten.
  • Fellesperioden er de ukene som blir igjen når de 3 ukene før termin og 15/ 19 uker fedrekvote og 15/19 uker mødrekvote er trukket fra.
  • Fellesperioden blir dermed på 16 eller 18 uker, avhengig av om man velger 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad.

For å ha rett til betalt foreldrepermisjon må dere ha rett til foreldrepenger. Les mer om foreldrepermisjon og foreldrepengernav.no.

Permisjonslivet er for mange en fin periode, hvor du har mulighet til å tilbringe mye tid med ditt nyfødte barn. Men perioden kan føre til endringer i privatøkonomien. Her har vi tatt for oss noen punkter som er kjekke å vite om:


Hvor mye får du utbetalt?
Om du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før stønadsperioden begynner, har du rett på foreldrepenger fra NAV. Grunnlaget for foreldrepenger beregnes etter inntekten du har når du går ut i permisjon.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, beregnes foreldrepengene som hovedregel på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene du har fått skatteoppgjør for.

NAV dekker ikke den delen av inntekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Du bør alltid sjekke med arbeidsgiver hvilke regler som gjelder på din arbeidsplass. 

Hvis du ikke har opparbeidet deg rett til foreldrepenger, kan du ha rett til engangsstønad. Ved adopsjon, om du er enslig mor eller far, om du ikke har rett til foreldrepenger eller lignende, er det andre forhold som gjelder. Vi anbefaler en kikk på nav.no for full oversikt.


Hva er dekningsgrad og hvordan kan den påvirke vår økonomi?
Når du søker om foreldrepenger, kan du velge mellom to dekningsgrader: 100 % eller 80 % av foreldrepengegrunnlaget.

I begge scenarier er det ting du bør tenke gjennom:

Velger du 100 % dekningsgrad er du sikret full utbetaling i 49 uker, noe som for mange betyr full lønn i denne perioden. Men hva skjer når 49 uker har gått? Er barnet så gammelt at det kan begynne rett i barnehage? Har dere fått barnehageplass? I mange tilfeller er du avhengig av å være hjemme lengre enn 49 uker, og må da budsjettere for inntektskutt. Kanskje skal en av dere være hjemme i ulønnet permisjon? Da har dere i en periode bare en inntektskilde.

Velger du 80 % dekningsgrad kan dere være hjemme med barnet i 59 uker. Da har dere kanskje god nok tid hjemme med barnet før dere skal tilbake i arbeid, men vær obs på at dere da har 20 % mindre utbetalt hver måned i 59 uker. Dette vil påvirke budsjettet og bør kalkuleres for.

Sett opp et budsjett 
I begge scenarier over er det hensyn du må ta i henhold til økonomien deres. Om dere bør velge 80 % eller 100 % dekningsgrad må dere vurdere og diskutere. Uansett hva dere velger, kan det være smart å sette opp et budsjett og spare litt ekstra før barnet kommer.