Har jeg råd til å beholde boligen alene? Hvor mye kan jeg få i lån uten en partner? Hver situasjon er forskjellig og dere må selv bli enige om den beste løsningen som passer deres økonomi og situasjon.  

Hvem beholder boligen?

Retten til å beholde boligen avgjøres i utgangspunktet ut i fra hvem som eier boligen. Om dere eier boligen sammen, må dere selv bestemme hvem som skal bli boende, gitt at dette ikke allerede er avtalt i en samboerkontrakt. Dersom man har felles barn vil det ha stor påvirkning på boligsituasjonen. Hvis dere ikke er enige om hvordan man skal løse boligsituasjonen får dere hver deres rådgiver i banken som kan være en god sparringspartner i en vanskelig tid.

Et typisk tema er hvilken pris huset skal selges til – og hva hver enkelt skal ha igjen for salget. I verdivurderingen av boligen har begge partene anledning til å innhente egen verditakst. Om begge velger å bestille takst på boet, er det mulig å ta utgangspunktet i gjennomsnittet av de to takstene. Det er også mulig å be to meglere sette verditakst i felleskap.

Ønsker en av dere å beholde boligen anbefaler vi at du bruker vår boliglånskalkulator for å se hva du kan få i lån. Hvor mye du får i lån avhenger som regel av inntekt, og derfor kan det være vanskelig å betjene et like stort lån alene som det dere gjorde sammen. Om det blir vanskelig å betjene lånet alene, kan det være en mulighet å koble på foreldre som medlåntakere eller få forskudd på arv. Dette må du som lånetaker finne ut av sammen med foreldre, men vær oppmerksom på at som medlåntaker står foreldre også ansvarlige for lånet.

Selge boligen ved samlivsbrudd og skilsmisse

Om dere begge eier bolig sammen skal egenkapital og eventuell gevinst fordeles mellom dere.

  • For samboere er dette gjerne avklart i en samboerkontrakt, hvor det er avgjørende hvilken eierbrøkdel hver part har.
  • For ektefeller avgjøres fordelingen ut ifra hvilken formuesordning du har. Er verdiene felleseie eller særeie? Har en av partnerne verdier fra før ekteskapet ble inngått, eller mottatt gave eller arv kan dette også være med på å avgjøre fordelingen.

For noen kan det være en idé å ta med en advokat i prosessen, da det i noen tilfeller kan bli uenigheter og en domstol må avgjøre fordelingen. En skriftlig avtale rundt fordelingen av verdiene er et krav for å få innvilget nye lånesøknader.

Gevinst ved boligsalg er skattefri dersom du har bodd eller eid boligen i 12 av de siste 24 månedene. Det har ikke noen betydning om den ene av dere flytter ut før den andre, da begge har eid boligen i perioden.

Merk at dersom en av dere flytter til ny bolig, kan hen bare opparbeide seg botid i en av boligene. Det har ingen betydning om dette er for samboere eller ektefeller.

Kan jeg kjøpe før vi selger?

I noen tilfeller vil det være mulig å kjøpe ny bolig før den gamle er solgt. Men for at du skal få en god oversikt over økonomien din og dine muligheter, vil det i noen tilfeller være fornuftig å selge først og leie for en periode.

Dette må du ha på plass før du kan kjøpe ny bolig før den gamle er solgt:

  • Individuelt finansieringsbevis - søk her
  • Ny verdivurdering på eksisterende bolig
  • Skriftlig avtale med fordeling av eksisterende bolig
  • Signere som realkausjonister for hverandre. Banken vil ta sikkerhet i felleseid bolig til boligen er solgt

Hvor mye kan vi kjøpe for?

Finn ut hvor mye du kan låne med vår boliglånskalkulator. Her får du en oversikt over hva lånet koster og hva du må betale per måned. Dette avhenger av pris, lånebeløp og valgt nedbetalingstid.

Når et eller flere barn er med i bildet, avhenger finansieringsbeviset av hvem som mottar barnebidrag og hvordan barnefordelingen ser ut. Foreldre med barn under 16 år må lage en samarbeidsavtale ved samlivsbrudd. Dette gjøres hos et familievernkontor.

Ta kontakt med ditt familieverkontor

Kom i kontakt med oss

  • Avtal møte med rådgiver: Send oss melding i mobilbanken under "Meldinger", eller i nettbanken under "Kontakt & hjelp", og deretter "Ny post".
  • Er du klar til å søke om lån eller finansieringsbevis? Da lønner det seg å sende inn søknad om boliglån, så kontakter vi deg i prosessen.
  • Søk om boliglån her