Hva skjer nå? Hva gjør vi herfra? Økonomi er ofte et krevende aspekt med en skilsmisse. Men det er gode råd og hente i banken, hvor en prat med din rådgiver kan gi deg en økonomisk oversikt i situasjonen. Autorisert finansiell rådgiver i Danske Bank, Hanne Pedersen , forteller her hva som er de mest typiske spørsmål som dukker opp når har møter med ektefeller som har bestemt seg for å gå hver til sitt.

Hva er typisk for et slikt møte?
Det som skjer er at par kommer sammen og forteller at de skal gå hver til sitt. I så fall har de ofte tatt stilling til hvem som skal bli boende i huset og hva som skjer med barna. Så tar vi en prat ut fra det. Men det er ofte den ene parten som kommer alene og forteller at de skal skilles, det er ofte den parten som vil overta boligen.

Hvis partene ikke er enige om hva som skal skje, kan det være en god idé at den ene får en ny rådgiver i banken. Men jeg opplever ofte at begge parter helst vil beholde den rådgiveren de kjenner - fordi det er trygt. Dette kan det selvfølgelig tilrettelegges for.

Hvordan ser du på din rolle som rådgiver?
Iblant blir det litt som en parterapeut. Altså i forhold til å gjøre den enkelte trygg i den nye situasjonen, ved å lytte. Det er mange som har bruk for å få snakket om ting - også om deres økonomi. Kanskje økonomi er årsaken til bruddet, fordi man ikke har kunnet bli enige eller at økonomien har vært dårlig. Ofte er det også slik at i et ekteskap deler man oppgavene seg imellom, og at den ene parten derfor ikke alltid er like oppdatert på økonomien som den andre. Dermed blir han eller hun usikker, og min rolle som rådgiver er å skape trygghet og sikkerhet.

Hva skjer rent praktisk?
Når man kommer til meg så er man jo ikke nødvendigvis skilt enda. Så først og fremst er det de helt enkle tingene som må ordnes. Hvis paret har felles kontoer, sørger jeg for å gi dem hver sin konto og et nytt kort, samt slettet fullmakter. Men det som ofte opptar partene er spørsmål som; hvor skal jeg bo? Hva har jeg råd til? Hva med barna? Det er ikke alle forhold jeg kan hjelpe med så der henviser jeg partene videre til en advokat for eksempel. 

Hva med felles boligen?
Hvis den ene parten gjerne vil bli boende i den felles boligen, så regner vi på det. Boligen er ofte den tyngste overveielsen og utgiften - så derfor er det viktig å avklare dette fra starten av. Boligsituasjonen er også avgjørende for hvor lang tid det tar før forholdet er helt avsluttet. En skilsmisse kan derfor ta den tid det tar å selge et hus, og det er jo veldig forskjellig. Kan den ene bli boende og den andre innvilges lån til kjøp av ny bolig, kan det gå litt raskere.

Hvis boligen skal selges kan paret dele overskuddet. Jeg kan formidle kontakt med en megler, men for noen kan det være en god idé å ta med en advokat i denne prosessen. 

Hva er folk typisk uenige om?
Hvilken pris huset skal selges til – og hva hver enkelt skal ha igjen for salget. Det er ikke alltid en felles beslutning å bli skilt, så det å selge den felles boligen kan bli krevende følelsesmessig. Men de aller fleste tar det med fatning når de er hos meg, og hvis det hele låser seg kan en advokat være behjelpelig.

Hva er dine beste råd til par som skal skilles?
Det viktigste er at man ikke er engstelig for å ta kontakt med banken. Heller ikke når man skal fortelle at det ikke gikk som planlagt med parforholdet. I banken vet vi godt til at det kan føles uoverkommelig å skaffe seg oversikt, men det er nettopp derfor vi er her. Det eneste man bør ha noen tanker om er hva man faktisk ønsker å prate om og få hjelp til. Uansett så lytter vi gjerne og starter prosessen, slik at paret kan komme seg videre.

Fakta

  • I 2015 ble det inngått i overkant av 22 000 ekteskap. Det samme året skilte 9 300 par seg
  • 19 % blir skilt etter 10 år
  • Gjennomsnittsalderen for førstegangsgifte var det same året 34,4 år for menn og 31,8 år for kvinner
  • Sannsynligheten for skilsmisse er høyere for dem som har giftet seg tidlig 
  • De med lav utdanning har størst risiko

Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2015

Slik søker du om skilsmisse

Du kan søke om separasjon eller skilsmisse digitalt på fylkesmannen.no.