"Det er ofte følelser som ligger til grunn når en selger vil har gjennomført boligsalget kjapt. Det kan for eksempel være i forbindelse med et samlivsbrudd eller ved et dødsfall i familien, hvor man rett og slett ikke orker å være i boligen lenger."

I de største byene i Norge er gjennomsnittlig omsetningstid mellom 20-30 dager (fra 1. annonsering til salg). Tiden det tar å selge boligen fra den ligger ute i markedet går relativt kjapt, dersom det er satt en fornuftig prisantydning og selger har realistiske forventninger.

Det som kan ta tid er å bestemme seg for å selge, forberedelser og klargjøring av boligen og dermed tiden det tar til boligen blir lagt ut på markedet. Det vil også ta noe tid fra boligen er solgt til overtakelse er gjort, og man får det økonomiske oppgjøret.

Befinner man seg i en kritisk livssituasjon ønsker de fleste å sikre seg økonomisk for den nye hverdagen som kommer, og da er det viktig å tilrettelegge så godt som mulig ut fra forutsetningene som er gitt i en slik situasjon.

Uenighet rundt boligsalget

I forbindelse med en skilsmisse kan det også forekomme at de to partene er uenige om hvor kjapt salget skal gjøres og hva som er en fornuftig salgspris.

Heldigvis finner de fleste par en felles kurs, ellers foreslår ofte megleren et kompromiss som hensyntar begges ønsker. Som regel lykkes de med å gå videre med prosessen.

De som kommer best ut av det er de som klarer å isolere saken, altså holde boligsalget utenfor det som ellers kan være en vanskelig situasjon. Selv om man har dårligere tid enn ellers til å bli ferdig med salget, vil det uansett gå noe tid til man har solgt og deretter overlevert boligen til nye eiere. Derfor gjør man lurt i å investere tid til å få gjort de enkle grepene i klargjøringen, men som betyr mye for salgssummen.

Halvtomme boliger selger ikke

Som selger kan du også hjelpe til med salget ved å sørge for at boligen fremstår så innbydende som mulig. Sånn sett hjelper det dessverre ikke hvis den ene parten i en skilsmisse flytter ut og etterlater seg en halvtom bolig.

En bolig kan enten være full eller tom. Det gir et dårligere inntrykk hvis den fremstår som halvtom. Samtidig skal den heller ikke være fullstappet med møbler. Mange kjøpere idag ser etter et enkelt uttrykk, så det gjelder å skape en balanse hvor eiendommen ser bebodd ut - uten at innboet overskygger de mulighetene som ligger i boligen.

Det finnes mye god rådgivning fra meglere om hva markedet etterspør, og dersom leiligheten mangler møbler er det muligheter å få leid dette til formålet.

Sett deg i kjøperens sko

Det er selve boligen, dens tilstand, beliggenhet og prisen som er avgjørende. Lytt til meglerens anbefalinger og prøv å sette deg inn i kjøperens sko. Prøv å se boligen din utenfra, undersøk markedet og forestill deg hvem kjøperen kan være. Da er du godt på vei.

God rådgivning

Noe av det viktigste i en slik situasjon er uansett å få til en enkel prosess. Det innebærer både et effektivt salg, og lite styr i etterkant av salget. Det er derfor ekstra viktig med god rådgivning underveis, bistand fra noen som tar ansvar og gir retning i prosessen og som hindrer evt fallgruver for komplikasjoner i etterkant av salget.