- Kjærligheten blomstrer, og livet er i grunn så godt det kan bli. Om du ikke har skrevet en samboerkontrakt bør du gjøre det nå. Det er lurt å snakke om de vanskelige tingene når solen skinner. En samboerkontrakt kan gi en trygghet både for hvordan den økonomiske situasjonen er under samlivet, men også hvordan den vil bli ved et eventuelt samlivsbrudd, eller ved dødsfall, sier Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank. 

- Det viktigste å få frem i en samboerkontrakt er hvem som eier hva og hvor mye, av for eksempel bolig og bil, hvor stor andel av gjelden som er din og liknende. 

Sikrer trygge rammer

En samboerkontrakt definerer hva begge parter har med seg inn i samboerskapet og hvem som eier hva. Formålet er sikre trygge økonomiske rammer både under samboerskapet og ved et eventuelt brudd. 

- Utgangspunktet i samboerskap er at man eier hvert sitt. Dersom man kjøper noe sammen, av de større tingene, og den ene for eksempel betaler mer enn den andre, er det imidlertid viktig at man skriver dette ned i samboerkontrakten slik at det fremkommer hvem som eier hva, og hvor mye, sier Olsen.

Beskriver eierandeler

Samboerkontrakten bør beskrive partenes eierandel av bolig, bil og kontoer, og hvordan utgifter, gjeld og inntekt skal fordeles. Hvis dere investerer eller foretar større innkjøp, bør kontrakten oppdateres. 

Ved et samlivsbrudd kan mangel på samboerkontrakt føre til ekstra ulemper. Det kan blant annet oppstå uenighet om eiendomsrett og ansvar for gjeld. 

Dette bør være med i en samboerkontrakt

Hvem som er ansvarlig for:

  • Bolig, fritidsbolig, bil, båt etc.
  • Eierskap i familieselskap og/eller investeringsselskap
  • Øvrige aksjer, VPS- og bankkonti m.m.
  • Gjeld

Andre forhold:

  • Verdifastsettelse av eiendeler
  • Hvem som skal få beholde felles bolig og andre eiendeler i sameie
  • Tidsperspektiv på når oppgjør og utflytting skal gjennomføres

Last ned vår mal

Skatteadvokatene i Danske Bank har utarbeidet et utkast til samboeravtale. Det presiseres at hvert enkelt tilfelle er unikt og at avtalen må skreddersys slik at den er i tråd med de konkrete ønsker. Dere må derfor vurdere om det er punkter i denne malen som skal utelates, skrives om eller suppleres. Det er ingen formkrav til en samboeravtale, men det er viktig å passe på at avtalen er klart formulert. Er det skrevet samboeravtale tidligere, skal det også fremkomme at tidligere avtale skal bortfalle.

Vi gjør oppmerksom på at bankens rolle på dette området er å være sparringsparter, og at malen kun er ment som innspill til deres samboeravtale.

Last ned mal til samboerkontrakt her