Når du kjøper eller selger dine andeler i et Danske Invest fond hjemmehørende i Danmark vil antall dager det går fra pengene blir trukket fra, eller overført til, din konto endres. Det betyr at når du kjøper fondsandeler vil ikke pengene bli trukket fra din konto før to virkedager etter ordren ble effektuert. Hvis du selger andeler reduseres tiden – du vil nå få pengene på konto etter to virkedager i stedet for tre.

Hva betyr det for meg som investor?

Endring av oppgjørsdagen vil ikke ha betydning for hvilken kurs(NAV) du får. Du vil fortsatt få kurs samme dag som du legger inn ordren, så lenge du legger inn ordren før cut-off. Så selv om pengene ikke trekkes før etter to dager, får du fortsatt kurs samme dag.

Innføringen av de nye oppgjørsdagene gjøres for å optimalisere prosessene i forhold til det underliggende markedet, samt harmonisering i forhold til allmenn praksis for handel med utenlandske fond i Norge.

Dersom du er investert i et Danske Invest fond trenger du ikke å forta deg noe. Endringen betyr bare at dersom du selger fondsandeler vil du få pengene raskere på konto. Skulle du ønske å kjøpe flere fondsandeler er den eneste forskjellen at pengene du handler for ikke vil bli trukket fra din konto før det er gått to virkedager. Det er også viktig at du sørger for at du har dekning på konto dagen du kjøper andeler, samt at pengene fortsatt står på konto de følgende to virkedagene for å sikre at din konto ikke går i overtrekk.

Endringen trer i kraft 19.11.2021.