I fremtiden må investeringsprodukter oppfylle visse kriterier for å kunne markedsføres som bærekraftige investeringer eller ESG-investeringer. For Danske Bank gjelder dette fond, pensjonsløsninger og andre investeringsløsninger som vi tilbyr. I praksis betyr dette at det vil være lettere å se når et investeringsprodukt er en bærekraftig investering eller en ESG-investering.

Les mer om våre investeringsløsninger og hvordan løsningene våre oppfyller det nye EU-regelverket.

Hvorfor nye EU-regler?

Hensikten med EUs nye regelverk er blant annet å øke interessen for bærekraftige investeringsprodukter og produkter som støtter opp under miljømessige og sosiale forhold og selskapsstyringsforhold (ESG). Formålet er å skape mer åpenhet for investorene ved å motvirke såkalt grønnvasking – dvs. praksisen der en leverandør av et investeringsprodukt skaper et feilaktig inntrykk av at produktet er mer bærekraftig enn det faktisk er.

Hva er forskjellen på bærekraftige- og ESG-investeringsprodukter?

Bærekraftige investeringsprodukter

Bærekraftige investeringsprodukter investerer i aktiviteter som tar sikte på å løse noen av utfordringene kloden står overfor og bidra til et mer bærekraftig samfunn. For eksempel kan produktets investeringer gi lav klimapåvirkning, eller det investerer i aktiviteter som sikrer rent drikkevann, reduserer energiforbruket, øker det biologiske mangfoldet, reduserer forurensning eller sikrer økt sosial likestilling. Investeringene i et bærekraftig investeringsprodukt har heller ikke store negative effekter på andre bærekraftmål.

Les mer om de bærekraftige investeringsproduktene våre

ESG-investeringsprodukter

Investeringsprodukter som fremmer miljømessige og sosiale forhold og sikrer god selskapsstyringspraksis (ESG) kalles ESG-investeringsprodukter. Disse produktene fremmer ESG blant annet ved å investere i virksomheter som fokuserer på klima, arbeidsforhold, mangfold eller antikorrupsjonsarbeid. ESG-investeringsprodukter kan også bidra aktivt til å påvirke virksomhetene til å bli mer bærekraftige blant annet ved å avstå fra å investere i virksomheter som har stor og skadelig klimapåvirkning.

Les mer om ESG-investeringsproduktene våre.

Hva betyr regelverket for dine investeringer hos oss?

Hvis du har investeringer hos oss, tar vi kontakt med deg dersom det nye regelverket eller andre endringer berører deg direkte, for eksempel dersom vi bytter navnet på et fond du har investert i. Du trenger ikke å foreta deg noe.

Nye produktmerkinger for Danske Invest-fond

Hvis du investerer i fond fra Danske Invest, vil du i fremtiden finne nye produktmerkinger som viser om et fond oppfyller kriteriene for bærekraftige investeringsprodukter eller ESG-investeringer. Merkingene erstatter vår tidligere merking – «ESG Inside» – og de gjør det enkelt å se hvilke kriterier fondene i Danske Invest lever opp til.

Les mer om fondene vi tilbyr her.

Ansvarlige investeringer – et område under utvikling

Danske Bank har i mange år jobbet med å integrere ESG-risiko i våre investeringsprosesser. Innenfor rammen til den nye EU-lovgivningen jobber vi med å kunne tilby kundene våre stadig flere ansvarlige investeringsprodukter i årene som kommer.

Du kan lese mer om våre investeringsprosesser her. 

I årene fremover vil EU gjennom nye initiativer og rammeverk legge til rette for bærekraftig utvikling og gjøre det mer transparent og attraktivt for deg som investor å investere ansvarlig.

Våre retningslinjer for ansvarlig investering

For å oppfylle de nye EU-reglene endrer vi våre retningslinjer for bærekraftige investeringer. I fremtiden vil retningslinjene kalles «retningslinjer for ansvarlige investeringer» og beskrive:

  • hvordan vi integrerer bærekraftsrisiko i våre investeringsprosesser og i utvalget av investeringsprodukter som er tilgjengelig for rådgiverne i møte med kunder
  • våre krav til bærekraftige investeringer og ESG-investeringsprodukter
  • hvordan vi fortsetter å bruke aktivt eierskap til å forme fremtidens virksomheter og drive samfunnet i en mer ansvarlig og bærekraftig retning
  • hvordan screening og investeringsbegrensninger brukes som verktøy i arbeidet med å redusere bærekraftsrisiko, og velge ut investeringer som kan gi attraktiv og langsiktig avkastning.

Du kan lese retningslinjene våre her (engelsk PDF)