Priser og vilkår

Gjeldende priser for personkunder - Lån og kreditter

Generelle kostnader ved låneopptak

 • Gjeldende renter for lån og kreditter

  Gjeldende renter for lån og kreditter

  ProduktNominell renteEffektiv rente
  Boliglån Ung2,45 %2,53 %*
  Boliglån med flytende rente - over kr 2 mill
  Boliglån med flytende rente - under kr 2 mill
  2,75 %
  2,90 %
  2,84 %*
  3,01 %*
  Boliglån med fast rente - 3 års binding
  Boliglan med fast rente - 5 års binding
  Boliglån med fast rente - 10 års binding
  2,60 %
  2,95 %
  3,40 %
  2,69 %
  3,04 %
  3,51 %

  Boligkreditt 45 %

  Boligkreditt - over kr 2 mill
  Boligkreditt - under kr 2 mill

  2,35 %

  2,85 %
  3,00 %

  2,46 %*

  2,97 %*
  3,15 %*

  Mellomfinansiering 4,60 % 
  Byggelån6,00 %8,23 % 
  Boligpensjon3,90 % 4,29 % 
  Billån 65 %
  Billån 80 %
  Billån 100 %
  4,35 %
  5,35 %
  5,85 % 
  6,18 %
  7,23 %
  7,76 %
  Båtlån inntil 65 % 5,35 % 7,46 % 
  *) Nytt termingebyr gjeldende fra 05. desember fra kr 45 til 60. Dette gir en ny beregning av effektiv rente.
 • Etableringsgebyr lån

  Etableringsgebyr lån

   STANDARD PRIS
  Boliglån, Boligkreditt,Boliglån Ung, Fastrente, ForbrukslånFra kr 1 200 til kr 6 000
  Boligpensjonkr 1 500
  Billånkr 600 
  Båtfinansieringkr 3 500 
  Fritidseiendom i Sverige Fra kr 4 000 til kr 8 000 
  Opplåning og utvidelse av kredittrammekr 1 200 
  MellomfinansieringFra kr 2 500 til kr 9 000 
  Byggelånfra kr 5 000 til kr 20 000 
  Endring av vilkår/betalingsutsettelse på eksisterende lånkr 300 
  Endring fra flytende til fast rente kr 600 
                                                                                          
 • Sikkerhetsstillelse for lån

  Sikkerhetsstillelse for lån

  STANDARD PRIS
  Depotgebyr nye sikkerheterkr 1 000 
  Depotgebyr tidligere stilte sikkerheterkr 1 000 
  Depotgebyr ved én eller flere kausjonister/realkausjonister involvertkr 1 500 
  Sletting av sikkerhetkr 0 
  Nedkvittering av stilte sikkerheterkr 750 
  Prioriteringsendringkr 750 
  Pantefrafallkr 750 
  Endring/bytte av sikkerhetkr 750 
  Offentlig tinglysningsgebyr ved prioriteringsendringkr 525 
  Offentlig tinglysningsgegyr fast eiendomkr 525 
  Offentlig tinglysningsgebyr løsøre (salgspant) kr 1 516 
  Offentlig tinglysningsgebyr borettslagsleiligheter kr 430 
  Offentlig tinglysningsgebyr ved refinansiering annen finansinstitusjon (innenfor samme låneramme, pantsetter og panteobjekt) kr 200 
                              
 • Administrasjonskostnader

  Administrasjonskostnader

   STANDARD PRIS 
  Termingebyr per måned Boliglån og Forbrukslånkr 45* 
  Gebyr per måned boligkredittkr 75 
  Termingebyr per måned Billånkr 85 
  Tillegg for utsendelse av girokr 55 
  Provisjonssats per kvartal for Byggelån0,33 % 
  *) Nytt termingebyr gjeldene fra 05. desember fra kr 45 til kr 60.
 • Kostnader ved mislighold av lån

  Kostnader ved mislighold av lån

   STANDARD PRIS 
  Påminnelse kr 67
  Varsel om oppsigelse kr 0
  Varsel om inkasso kr 67
  Betalingsoppfordring kr 201
  Overtrekksrente boligkreditt og øvrige kreditter 19,00 %

 • Priseksempler for lån og kreditter

Velkommen til Danske Bank