Priser og vilkår

Gjeldende priser for personkunder - Lån og kreditter

Gjeldende fra 15.02.2018

Generelle kostnader ved låneopptak

 • Gjeldende renter for lån og kreditter

  Gjeldende renter for lån og kreditter

  ProduktNominell renteEffektiv rente
  Boliglån Ung2,25 %2,33 %
  Boliglån med flytende rente - over kr 2 mill
  Boliglån med flytende rente - under kr 2 mill
  2,60 %
  2,75 %
  2,69 %
  2,86 %
  Boliglån med fast rente - 3 års binding
  Boliglan med fast rente - 5 års binding
  Boliglån med fast rente - 10 års binding
  2,40 %
  2,75 %
  3,20 %
  2,48 %
  2,84 %
  3,30 %

  Boligkreditt 45 %

  Boligkreditt - over kr 2 mill
  Boligkreditt - under kr 2 mill

  2,20 %

  2,70 %
  2,85 %

  2,31 %

  2,82 %
  3,00 %

  Mellomfinansiering 4,60 % 
  Byggelån6,00 %8,16 % 
  Boligpensjon3,90 % 4,27 % 
  Billån 65 %
  Billån 80 %
  Billån 100 %
  4,35 %
  5,35 %
  5,85 % 
  6,18 %
  7,23 %
  7,76 %
  Båtlån inntil 65 % 5,35 % 7,46 % 

 • Etableringsgebyr lån

  Etableringsgebyr lån

   STANDARD PRIS
  Boliglån, Boligkreditt,Boliglån Ung, Fastrente, ForbrukslånFra kr 1 200 til kr 6 000
  Boligpensjonkr 1 500
  Billånkr 600 
  Båtfinansieringkr 3 500 
  Fritidseiendom i Sverige Fra kr 4 000 til kr 8 000 
  Opplåning og utvidelse av kredittrammekr 1 200 
  MellomfinansieringFra kr 2 500 til kr 9 000 
  Byggelånfra kr 5 000 til kr 20 000 
  Endring av vilkår/betalingsutsettelse på eksisterende lånkr 300 
  Endring fra flytende til fast rente kr 600 
                                                                                          
 • Sikkerhetsstillelse for lån

  Sikkerhetsstillelse for lån

  STANDARD PRIS
  Depotgebyr nye sikkerheterkr 1 000 
  Depotgebyr tidligere stilte sikkerheterkr 1 000 
  Depotgebyr ved én eller flere kausjonister/realkausjonister involvertkr 1 500 
  Sletting av sikkerhetkr 0 
  Nedkvittering av stilte sikkerheterkr 750 
  Prioriteringsendringkr 750 
  Pantefrafallkr 750 
  Endring/bytte av sikkerhetkr 750 
  Offentlig tinglysningsgebyr ved prioriteringsendringkr 525 
  Offentlig tinglysningsgegyr fast eiendomkr 525 
  Offentlig tinglysningsgebyr løsøre (salgspant) kr 1 516 
  Offentlig tinglysningsgebyr borettslagsleiligheter kr 430 
  Offentlig tinglysningsgebyr ved refinansiering annen finansinstitusjon (innenfor samme låneramme, pantsetter og panteobjekt) kr 200 
                              
 • Administrasjonskostnader

  Administrasjonskostnader

   STANDARD PRIS 
  Termingebyr per måned Boliglån og Forbrukslånkr 45 
  Gebyr per måned boligkredittkr 75 
  Termingebyr per måned Billånkr 85 
  Tillegg for utsendelse av girokr 55 
  Provisjonssats per kvartal for Byggelån0,33 % 

 • Kostnader ved mislighold av lån

  Kostnader ved mislighold av lån

   STANDARD PRIS 
  Påminnelse kr 67
  Varsel om oppsigelse kr 0
  Varsel om inkasso kr 67
  Betalingsoppfordring kr 201
  Overtrekksrente boligkreditt og øvrige kreditter 19,00 %

 • Priseksempler for lån og kreditter

Velkommen til Danske Bank