Bestilling Cashkonto

*Fyll ut feltene

INFORMASJON OM BARNET

 
 
 
 
 
 
Velg...
8 - 12 år
13 - 14 år
15 - 18 år
Du må velge Alder på barnet
 
 
 
 
 
 
 
 

Når det kun er en av den mindreåriges verger som skal opprette og disponere en konto,

er vi etter loven pliktig til å sende et informasjonsbrev til den andre vergen.

Vi ber deg derfor om å fylle ut den andre vergens navn, fødselsnummer og adresse på side 3.

 

INFORMASJON OM VERGE 1

 
 
 
 
 
 

INFORMASJON OM VERGE 2

 
 
 
 
 
 

BETALING OG OVERFØRINGER

lfølge lov om hvitvasking plikter banken å stille en del spørsmål om betalinger og overføringer til og fra barnets konto.

 
 
 
 
Velg...
Ukentlig
Månedlig
Kvartalsvis
Halvårlig
Årlig
Du må velge Hvor ofte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nødvendig dokumentasjon

For at bestillingen skal kunne gjennomføres behøver vi følgende dokumentasjon:

- må legitimere seg med bankID på

- må legitimere seg med bankID på

Doumentasjonen sendes til

Danske Bank
Bankservice
Postboks 4700
7466 Trondheim
Alternativt kan dokumentasjonen sendes som sikker post i nettbanken