Bestill produkter til barn


*Fyll ut feltene

INFORMASJON OM BARNET

Informasjon om foreldre/foresatte sjekkes mot Folkeregisteret

Med Cashkonto får du en brukskonto og et kort til barnet.
En app for barnet som består av to cashkonto, en med kort og en uten (vil fungere som sparekonto). Barnet lærer å forholde seg til penger i en digital verden.
Tilgang til nettbank og mobilbank, også opprettelse av BankID
En sparekonto som barnet selv kan disponere i nettbank.

Legitimeringsbrev (PUM) blir sendt i barnets navn og hentemelding sendes på sms til barnets mobilnummer. Barnet må selv møte med gyldig pass på nærmeste postkontor/post i butikk.

Produktet Nettbank ung kan ikke opprettes uten gyldig pass. Ta kontakt med banken når nytt pass er anskaffet.

En politisk eksponert person er en person som har eller har i løpet av siste året innehatt en stilling eller et verv som:

  1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
  2. medlem av nasjonalforsamling
  3. medlem av styrende organ i politisk parti
  4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
  5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
  6. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
  7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
  8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

Når det kun er en av den mindreåriges verger som skal opprette og disponere en konto,

er vi etter loven pliktig til å sende et informasjonsbrev til den andre vergen.

Vi ber deg derfor om å fylle ut den andre vergens navn, fødselsnummer og adresse på side 3.

 

INFORMASJON OM VERGE 1

INFORMASJON OM VERGE 2

BETALING OG OVERFØRINGER

lfølge lov om hvitvasking plikter banken å stille en del spørsmål om betalinger og overføringer til og fra barnets konto.

  • Summary of your answers
 
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.