Bestill produkter til barn

*Fyll ut feltene

INFORMASJON OM BARNET

 

Informasjon om foreldre/foresatte sjekkes mot Folkeregisteret

 
Velg...
8 - 14 år
15 - 18 år
Du må velge Alder på barnet
 

Legitimeringsbrev (PUM) blir sendt i barnets navn og hentemelding sendes på sms. Barnet må selv møte med gyldig pass på nærmeste postkontor/post i butikk.

Produkter kan ikke opprettes uten gyldig pass. Ta kontakt med banken når nytt pass er anskaffet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når det kun er en av den mindreåriges verger som skal opprette og disponere en konto,

er vi etter loven pliktig til å sende et informasjonsbrev til den andre vergen.

Vi ber deg derfor om å fylle ut den andre vergens navn, fødselsnummer og adresse på side 3.

 

INFORMASJON OM VERGE 1

 

Verge må være legitimert i Danske Bank før vi kan behandle saken, dette kan gjøres med BankID fra annen bank på https://danskebank.no/bankid.

 
 
 
 
 

INFORMASJON OM VERGE 2

 

Verge må være legitimert i Danske Bank før vi kan behandle saken, dette kan gjøres med BankID fra annen bank på https://danskebank.no/bankid.

 
 
 
 
 

BETALING OG OVERFØRINGER

lfølge lov om hvitvasking plikter banken å stille en del spørsmål om betalinger og overføringer til og fra barnets konto.

 
 
 
Velg...
0 - 1000
1000 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
Over 20000
Du må velge Hva er innbetalingens beløp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nødvendig dokumentasjon

For at bestillingen skal kunne gjennomføres behøver vi følgende dokumentasjon:

Dokumentasjon lastes opp sikkert på www.danskebank.no/lastopp

Alternativt kan dokumentasjon sendes til

Danske Bank
Bankservice
Postboks 4700
7466 Trondheim