Nettspar for Barn

*Fyll ut feltene

INFORMASJON OM BARNET

 
 
 
 
 
 
 
 
 

For å fullføre denne bestillingen trenger vi en kopi av barnets fødselsattest. 
 

Når en verge har aleneansvar, må dette dokumenteres overfor banken for at kontoen kan opprettes. Dokumentasjon kan bestilles på Skattetatens hjemmesider.

 

INFORMASJON OM VERGE 1

 
 
 
 
 
 

INFORMASJON OM VERGE 2

 
 
 
 
 
 

BETALING OG OVERFØRINGER

lfølge lov om hvitvasking plikter banken å stille en del spørsmål om betalinger og overføringer til og fra barnets konto.

 
 
 
 
Velg...
Ukentlig
Månedlig
Kvartalsvis
Halvårlig
Årlig
Du må velge Hvor ofte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nødvendig dokumentasjon

For at bestillingen skal kunne gjennomføres behøver vi følgende dokumentasjon:

- må legitimere seg med BankID på www.danskebank.no/bankid

- må legitimere seg med BankID på www.danskebank.no/bankid

- må legitimere seg med BankID på www.danskebank.no/bankid

Doumentasjonen sendes til

Danske Bank
Bankservice
Postboks 4700
7466 Trondheim
Alternativt kan dokumentasjonen scannes, og sendes oss elektronisk via nettbanken. Benytt sikker post.