Sparekonto for barn og unge

*Fyll ut feltene

Informasjon om Barnet

Informasjon om foreldre/foresatte sjekkes mot Folkeregisteret

En politisk eksponert person er en person som har eller har i løpet av siste året innehatt en stilling eller et verv som:

  1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
  2. medlem av nasjonalforsamling
  3. medlem av styrende organ i politisk parti
  4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
  5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
  6. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
  7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
  8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

 

Når det skal opprettes en konto til et barn, må vi også registrere foreldre/verger. Vi ber deg derfor om å utfylle informasjon om verge- og disposisjonsforhold:Når en verge ønsker å opprette og disponere en konto alene, er vi etter loven pliktig til å sende et informasjonsbrev til den andre vergen. Vi ber deg derfor om å fylle ut den andre vergens navn og adresse under "Informasjon om Verge 2".

Informasjon om Verge 1

Verge må være legitimert i Danske Bank før vi kan behandle saken, dette kan gjøres med BankID fra annen bank på https://danskebank.no/bankid. Tilbakemelding må gis via melding i nettbanken når legitimering er gjennomført.

Informasjon om Verge 2

Verge må være legitimert i Danske Bank før vi kan behandle saken, dette kan gjøres med BankID fra annen bank på https://danskebank.no/bankid. Tilbakemelding må gis via melding i nettbanken når legitimering er gjennomført.

Betaling og overførsler

Ifølge lov om hvitvasking plikter banken å stille en del spørsmål om betalinger og overføringer til og fra barnets konto.

Nødvendig dokumentasjon

For at bestillingen skal kunne gjennomføres behøver vi følgende dokumentasjon:

Kopi av barnets fødselsattest som viser hvem som er foreldre

Dokumentasjon lastes opp sikkert på www.danskebank.no/lastopp

Altternativt kan dokumentasjon sendes til
Danske Bank
Bankservice
Postboks 4700
7466 Trondheim

Content is loading