Sparekonto for barn og unge


Fyll ut feltene

Informasjon om Barnet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å fullføre denne bestillingen trenger vi en kopi av barnets fødselsattest
 
Når det skal opprettes en konto til et barn, må vi også registrere foreldre/verger. Vi ber deg derfor om å utfylle informasjon om verge- og disposisjonsforhold:
 
Når en verge ønsker å opprette og disponere en konto alene, er vi etter loven pliktig til å sende et informasjonsbrev til den andre vergen. Vi ber deg derfor om å fylle ut den andre vergens navn og adresse under "Informasjon om Verge 2".
Når en verge har aleneansvar, må dette dokumenteres overfor banken for at kontoen kan opprettes. Dokumentasjon kan bestilles på Skattetatens hjemmesider.

Informasjon om Verge 1

 
 
 
 
 
 

Informasjon om Verge 2

 
 
 
 
 
 

Betaling og overførsler

lfølge lov om hvitvasking plikter banken å stille en del spørsmål om betalinger og overføringer til og fra barnets konto.
 
 
 
 
 
 
 
 

Nødvendig dokumentasjon

For at bestillingen skal kunne gjennomføres behøver vi følgende:
Kopi av barnets fødselsattest som viser hvem som er foreldre
Dokumentasjons på at du har aleneansvar
må legitimere seg med BankID på www.danskebank.no/bankid
må legitimere seg med BankID på www.danskebank.no/bankid

Dokumentasjonen sendes til

Danske Bank
Bankservice
Postboks 4700
7466 Trondheim

Alternativt kan dokumentasjonen scannes, og sendes oss elektronisk via nettbanken. Benytt sikker post.

Velkommen til Danske Bank