Sparekonto for barn og unge


Fyll ut feltene

Informasjon om Barnet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å fullføre denne bestillingen trenger vi en kopi av barnets fødselsattest
 
Når det skal opprettes en konto til et barn, må vi også registrere foreldre/verger. Vi ber deg derfor om å utfylle informasjon om verge- og disposisjonsforhold:
 
Når en verge ønsker å opprette og disponere en konto alene, er vi etter loven pliktig til å sende et informasjonsbrev til den andre vergen. Vi ber deg derfor om å fylle ut den andre vergens navn og adresse under "Informasjon om Verge 2".
Når en verge har aleneansvar, må dette dokumenteres overfor banken for at kontoen kan opprettes. Dokumentasjon kan bestilles på Skattetatens hjemmesider.

Informasjon om Verge 1

 
 
 
 
 
 

Informasjon om Verge 2

 
 
 
 
 
 

Betaling og overførsler

lfølge lov om hvitvasking plikter banken å stille en del spørsmål om betalinger og overføringer til og fra barnets konto.
 
 
 
 
Velg...
Ukentlig
Månedlig
Kvartalsvis
Halvårlig
Årlig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nødvendig dokumentasjon

For at bestillingen skal kunne gjennomføres behøver vi følgende:
Kopi av barnets fødselsattest som viser hvem som er foreldre
Dokumentasjon på at du har aleneansvar
må legitimere seg med BankID på www.danskebank.no/bankid eller ved personlig oppmøte på ett av våre kontor
må legitimere seg med BankID på www.danskebank.no/bankid eller ved personlig oppmøte på ett av våre kontor

Dokumentasjon kan scannes og sendes til oss via elektronisk post i nettbanken, eller via vår hjemmeside https://danskebank.no/lastopp

Dokumentasjon kan også sendes til :
Danske Bank
Att: Bankservice
Postboks 4700 Torgarden
7466 Trondheim