Sparekonto for barn og unge


Fyll ut feltene

Informasjon om Barnet

 

Informasjon om foreldre/foresatte sjekkes mot Folkeregisteret

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når det skal opprettes en konto til et barn, må vi også registrere foreldre/verger. Vi ber deg derfor om å utfylle informasjon om verge- og disposisjonsforhold:
 
Når en verge ønsker å opprette og disponere en konto alene, er vi etter loven pliktig til å sende et informasjonsbrev til den andre vergen. Vi ber deg derfor om å fylle ut den andre vergens navn og adresse under "Informasjon om Verge 2".
Når en verge har aleneansvar, må dette dokumenteres overfor banken for at kontoen kan opprettes.
Dokumentasjon kan bestilles på Skattetatens hjemmesider.

Informasjon om Verge 1

 

Verge må være legitimert i Danske Bank før vi kan behandle saken, dette kan gjøres med BankID fra annen bank på https://danskebank.no/bankid.

 
 
 
 
 

Informasjon om Verge 2

 

Verge må være legitimert i Danske Bank før vi kan behandle saken, dette kan gjøres med BankID fra annen bank på https://danskebank.no/bankid.

 
 
 
 
 

Betaling og overførsler

lfølge lov om hvitvasking plikter banken å stille en del spørsmål om betalinger og overføringer til og fra barnets konto.
 
 
 
Velg...
0 - 1000
1000 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
Over 20000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nødvendig dokumentasjon

For at bestillingen skal kunne gjennomføres behøver vi følgende dokumentasjon:

Kopi av barnets fødselsattest som viser hvem som er foreldre

Dokumentasjon lastes opp sikkert på www.danskebank.no/lastopp

Altternativt kan dokumentasjon sendes til
Danske Bank
Bankservice
Postboks 4700
7466 Trondheim