Søk om boliglån

*Fyll ut feltene
 
Velg...
Ingen
Afag
Econa
Farmaceutene
Flygelederforeningen
Flyteknikerne
KOL
Legeforeningen
Lektorlaget
Naturviterne
Psykologforeningen
Revisorforeningen
Samfunnsøkonomene
Samfunnsviterne
Tannlegeforeningen
Tekna
Veterinærforeningen
 
 
Velg...
Finansieringsbevis
Lån til kjøp av bolig (kjent eiendom)
Flytte lån fra annen bank
Refinansiering/opplåning
 
 
 
 
 

Personopplysninger - Låntaker

 
 
 
 
Velg...
Grunnskole
Videregående skole
Bachelor
Master
 
Velg...
Gift/registrert partner
Samboer
Separert
Singel
 
 
 
 
 
 

Inntekter - Låntaker

 
 
 

Gjeld- Låntaker

 
 
 
 
 

Eiendeler

Velg...
0
1
2
3
4
5
 
 
 

Personopplysninger Ektefelle/samboer

 
 
Velg...
Grunnskole
Videregående skole
Bachelor
Master
 
 
 
 

Inntekter – Ektefelle/samboer

 
 

Gjeld – Ektefelle/samboer

 
 
 
 
 

Tilleggsinformasjon

Legg inn opplysninger om eventuell tilleggssikkerhet. For eksempel kausjon, pant i fritidsbolig, foreldres bolig osv.
 
Legg inn annen informasjon du mener har betydning for din søknad.