Søk om boliglån


Fyll ut feltene
 
Velg...
Finansieringsbevis
Lån til kjøp av bolig (kjent eiendom)
Flytte lån fra annen bank
Refinansiering/opplåning
 
 
 
 
 

Personopplysninger - Låntaker

 
 
 
 
Velg...
Grunnskole
Videregående skole
Bachelor
Master
 
Velg...
Gift/registrert partner
Samboer
Separert
Singel
 
 
 
 
 
 

Inntekter - Låntaker

 
 
 

Gjeld- Låntaker

 
 
 
 
 

Eiendeler

Velg...
0
1
2
3
4
5
 
 
 

Personopplysninger Ektefelle/samboer

 
 
 
 
 

Inntekter – Ektefelle/samboer

 
 

Gjeld – Ektefelle/samboer

 
 
 
 
 

Tilleggsinformasjon

Legg inn opplysninger om eventuell tilleggssikkerhet. For eksempel kausjon, pant i fritidsbolig, foreldres bolig osv.
 
Legg inn annen informasjon du mener har betydning for din søknad.