Når det gjelder overføringer av aksjer og annen næringsvirksomhet, er dette verdier som enkelt kan overføres neste generasjon uten å gi slipp på fortsatt kontroll. Viktige stikkord i denne forbindelse er A- og B-aksjer, aksjonæravtale og fokus på skatteoptimal eierstruktur. Dette er noen av områdene vi har stort fokus på.

1. Etabler ulike aksjeklasser

Dette gjøres ved en vedtektsendring, og en typisk modell er et fåtall A-aksjer som har all stemmerett og som i sin helhet beholdes av senior. B-aksjene som skal overføres neste generasjon har en viss utbytterett, både for å kunne dekke en formuesskatt som knytter seg til aksjene og for å underbygge at overføringen av aksjene har realitet. Om ønskelig kan imidlertid utbytteretten til A-aksjene være høyere enn for B-aksjene. Vedtektsendringen har ingen skattekonsekvenser, men må meldes Foretaksregisteret.

2. Lag en skatteoptimal eierstruktur

Videre er det viktig å ha fokus på en skatteoptimal eierstruktur både før og etter overføring av aksjer. Dette innebærer blant annet å identifisere hvilke skatteposisjoner som knytter seg til aksjene, og om de bør overføres barna direkte eller holdingselskap de eier. Viktige stikkord i denne forbindelse er skatteposisjonene innbetalt kapital, positive eller negative inngangsverdier og ikke minst bruk av individuelle holdingselskap. Etablering av individuelle holdingselskap kan etableres skattefritt etter regler om fusjoner og fisjoner, eller enkelt ved at aksjene bare gis til selskap barna eier.

3. Skriv en aksjonæravtale

Vi anbefaler også at det etableres en aksjonæravtale i selskapet i forkant av overføringen, og at mottaker forplikter seg til å tiltre denne. I et familieselskap, er vårt hovedformål med en slik avtale å sikre at aksjene forblir i kjernefamiliens rådighet uavhengig av død, skilsmisse eller alvorlig sykdom. Aksjonæravtalen bør derfor inneholde både salgs- og pantsettelsesforbud uten samtykke fra senior, samt krav om etablering av testament, fremtidsfullmakt og ektepakt ved giftemål.

Som en relevant sparringspartner ønsker vi å forberede våre kunder på at arveavgiften kan komme tilbake, og viktigheten av å planlegge et generasjonsskifte nå! Alt kan gjøres klart, og så kan man om ønskelig vente med selve gaveoverføringen til man ser hvordan den politiske debatten utvikler seg.

2021 er her før vi aner det

Med vennlig hilsen våre skatteadvokater
Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Are Mikkelsen