Ny arvelov fra 2021 - hva betyr den for deg?

Fra nyttår trer den nye arveloven i kraft. Vi gir deg her en oversikt over hovedtrekkene i loven, slik at du kan se hva den betyr for deg og din familie.Hvem arver deg etter den nye loven?

Den nye arveloven viderefører de samme hovedprinsippene for fordeling av arv som vi har hatt i den gamle loven fra 1972.

Det innføres imidlertid også flere materielle endringer det kan være verdt å få med seg. I tillegg moderniseres språket slik at loven er lettere å forstå, samt at det ryddes i de prosessuelle skiftereglene. Disse er nå innarbeidet direkte i arveloven.


Endringer i pliktdelsreglene fra 2021

Pliktdelsarv etter loven er den del av arven du må gi til dine livsarvinger, dvs. dine barn, eventuelt dine barnebarn dersom et av dine barn har falt fra.

Hovedregelen om at 2/3 av boets midler er pliktdelsarv til barna videreføres i den nye loven.

Fra og med 2021 er det særlig tre nye regler for pliktdelsarv som det er greit å være klar over:

 

Hvem trenger testament?

Hvis du ser at arveloven ikke løser arvefordelingen etter deg på best mulig måte, bør du skrive testament. Erfaringsmessig gjelder dette ofte:Formkrav testament

Formkravene til et testament er enkle, men det er til gjengjeld svært viktig at de følges. Er det brudd på formkravene kan testamentet bestrides og erkjennes ugyldig.

  1. Testamentet må for det første være skriftlig og må underskrives av testator.
  2. Videre må to vitner bevitne underskriften ved at testator skriver under dokumentet, eller vedkjenner seg underskriften, mens vitnene er til stede.

Dersom du skriver et testament i løpet av 2020, må du passe på at begge vitnene er tilstede i rommet samtidig. Fra og med 2021 er det ikke lenger et krav om samtidighet for vitnene.

Vitnene skal vite at dokumentet er et testament, men de behøver ikke kjenne til innholdet. De må skrive under dokumentet mens testator er til stede. Både testator og vitnene skal være over 18 år. Vitnene eller deres nærstående kan ikke være tilgodesett i testamentet.

Dersom du ønsker det kan du oppbevare ditt testament hos tingretten. Tingretten bistår ikke med opprettelse eller vitnepåtegning. De tilbyr kun en oppbevaringstjeneste av ditt testament. Oppbevaringstjenesten er landsdekkende, noe som sikrer at testamentet blir fremlagt selv om testators dødsfall meldes til en annen tingrett enn den som oppbevarer testamentet.

Merk også at det er mange gode grunner til å skrive et testament:

  • Arveloven alene innebærer et skjematisk arveoppgjør etter fastsatte fordelingsnøkler. Et testament derimot, gir deg mulighet til å skreddersy hvordan den økonomiske fordelingen av dine eiendeler skal bli.
  • Et testament gir deg også mulighet til å knytte klausuler til arven. Du har blant annet mulighet til å bestemme at arven skal være mottakerens særeie, samt unnta midlene fra vergemyndighetenes tilsyn dersom du har mindreårige barn eller barnebarn.

Avkortning i arv for tidligere gaver

Fra og med 2021 kommer det endringer i reglene for avkortning av arv.

Scenarioet er typisk at ett av barna har fått en større gave, f.eks. egenkapital til å kjøpe leilighet, bil eller hytte. Din tanke er at barna etter endelig arveoppgjør etter deg skal ha mottatt like mye midler, dvs. at barnet som har fått midler som gave mens du levde, skal motta mindre arv for å få det endelige regnestykket til å bli riktig.

 


Utskifte er ofte ikke den beste løsningen

Uskiftet bo innebærer at det ikke skjer et skifte når den første dør i et parforhold. Lengstlevende overtar og råder i stedet over alle midlene i boet som en eier, og det skjer et skifteoppgjør først når også lengstlevende dør.

 

Må jeg som alt har skrevet testament, skrive nytt?

Nei, du må ikke skrive nytt testament kun fordi det kommer ny lov. Det vil fremdeles være gyldig, og de store hovedlinjene i arveretten videreføres. Det samme gjelder det grunnleggende tolkningsprinsipp om at et testament skal tolkes mest mulig i overensstemmelse med hva testator har ment/ønsket.

Når dette er sagt, synes vi det er hensiktsmessig at du revurderer innholdet i eget testament med noen års mellomrom og/eller ved store livshendelser. Man har gjerne et noe endret syn og ønsker når det har gått noen år siden man skrev testamentet. Velger du å skrive et nytt testament, så husk å trekke det gamle testamentet tilbake i sin helhet. Dette for å unngå at det oppstår vanskelige tolkningsspørsmål ved eventuell motstrid mellom testamentene.

Innholdet er utarbeidet av Skatteadvokatene i Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.

Flere skattenyheter


Bli Private Banking kunde i Danske Bank