Hvorfor får jeg en advarsel om at jeg vil bli logget ut av nettbank på grunn av inaktivitet?

Hvis du ikke har navigert rundt på sidene i nettbank på ca. 5 minutter, vil du få en advarsel om at du snart blir logget ut på grunn av inaktivitet. 

Advarselen gir deg mulighet til å fortsatt være logget inn, dersom du er i gang med noe uten å navigere rundt på sidene. Klikk på knappen for å fortsatt være logget inn dersom du ønsker å bruke mer tid på siden.

Du kan også logge ut ved å klikke på knappen "Logg ut", dersom du er ferdig med å bruke nettbanken. Om du ikke foretar deg noe, vil du automatisk bli logget ut i løpet av kort tid. 

Du blir automatisk logget ut etter en periode med inaktivitet av sikkerhetsmessige årsaker. Det skjer for å unngå at uvedkommende får adgang til nettbank dersom du har glemt å logge ut.