Slik sparer du lønnsomt over tid

Investeringsrådgiver, Marius Aspaas, gir deg sine tips til hva du bør tenke på for at pengene dine skal kunne vokse mest mulig i verdi.

d9f7a93b-00090252-e1b49f47

Finn riktig spareløsning


Transkripsjon av video:

Hva betyr lave renter for deg som sparer på konto?

Når man sparer, føles det å benytte bankkonto relativt trygt. Men på grunn av dagens lave rente, sett opp imot prisstigningen, vil pengene tape kjøpekraft over tid. Om fem år kan du ikke kjøpe det samme for 1 million som du kan i dag. Den millionen vil kanskje være verd så lite som 900.000,- .

Det finnes alternativ til bankkonto. Og vit, det som vil avgjøre investeringsresultatet er hvor lenge du sparer, om du sparer forsiktig i et rentefond, middels i et kombinasjonsfond eller offensivt i et aksjefond. I mellom her finnes en løsning for deg, hvis du ønsker at pengene ikke taper seg i verdi, men vokser mest mulig. Men det aller viktigste er at pengene ikke blir stående på konto over alt for lang tid, uten at du vet om de alternativene du har.

Slik påvirker dine sparevalg avkastningen

De fleste som sparer ønsker å ha valg frihet frem i tid. Å kunne kjøpe hytta man kanskje drømmer om, eller valgfrihet til å bestemme hvor mye eller hvor lenge man ønsker å jobbe når man nærmer seg pensjonsalder. Historien viser at det viktigste er å spare lengst mulig.

La oss se på mulig avkastning for 5 år 10 år og 15 år, på en plassering på 1 million og 3000 i månedlig sparing, og betydningen av hvordan du sparer.

  • Forsiktig i et rentefond der du kanskje oppnår avkastning på gjennomsnittlig 2,5 % pr år,
  • middels risikoprofil i et kombinasjonsfond med 4,5 % forventet årlig avkastning
  • eller offensivt i et aksjefond med 8% gjennomsnittlig årlig avkastning.

Nå er ikke historien en garanti for fremtiden, men som du ser er det ikke likegyldig hvordan eller hvor lenge du sparer.

Slik kan sparehorisonten påvirke avkastningen

Når du sparer, så setter du av penger du ikke trenger i dag for å nå en drøm i fremtiden. Historien viser at det er en god tommelfingerregel at jo lengre sparehorisont du har, jo høyere aksjeandel bør du ha for å ta del i den historiske meravskastningen som aksjemarkedet har gitt. Men for å få denne meravkastningen så må du påregne perioder med svingninger, slik som vi opplever nå under korona. Og her er en «fonds-fact» for deg med lang investeringshorisont: Hadde du investert pengene dine i et fond som følger Oslo Børs, og kun sjekket fondet ditt én gang hvert tiende år, ville du aldri ha sett negativ avkastning, uansett hvilken tidsperiode du følger. Har det da egentlig noe å si at pengene dine svinger i det korte bildet? Mest sannsynligvis ikke.

Se løsninger som kan passe for deg*

Jeg har
velg
5.000 - 100.000
100.000 - 300.000
500.000 - 1mio
1mio - 5mio
5mio+
i
velg
Pensjon
Andre penger
og jeg kan
velg
lite
litt
mye
om å investere.
Jeg ønsker
velg
ingen
liten
medium
høy
risiko.

 *Danske Bank tilbyr et utvalg av produkter fra både konserninterne og eksterne produsenter og er en ikke-uavhengig rådgiver. Som følge av at vi ikke tilbyr periodisk revurdering av egnetheten knyttet til dine investeringer, oppfordres du til å kontakte oss dersom det skjer endringer i din situasjon som kan ha betydning for dine investeringer.

For å kunne investere hos oss, må du være etablert med kort/kontoprodukt.

Se oversikt over våre kundeprogrammer her

Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.