Invester selv med Fondsvelger Horisont

Usikker på hvilke fond du skal velge? Fondsvelgeren er en digital rådgiver hvor du får en personlig anbefaling som passer deg og din økonomi.

Fondsvelgeren tilbyr utvalgte verdipapirfond hvor de tilgjengelige fondene er ESG-fond (artikkel 8).*

Løsningen fungerer best ved bruk av PC eller nettbrett.
Kom i gang med fondsvelgeren

*ESG står for Environmental, Social and Governance eller på norsk "miljømessige forhold, sosiale forhold og selskapsstyringsforhold ". Investeringsrådene som gis gjennom Fondsvelgeren vil ikke vurdere eller hensynta dine eventuelle særskilte ESG preferanser. Ta kontakt med banken om du ønsker dette hensynstatt.Les mer om bærekraftspreferanser ved investering.
Fondsvelgeren omfatter kun utvalgte aktiv forvaltede fond i Horisont-fondfamilien, og ikke hele fondsspekteret til Danske Bank. Ønsker du å investere i andre typer fond og vil ha mer informasjon om investeringer og hvordan du kan komme i gang, klikk her..
icon-registration

Svar på noen enkle spørsmål

icon-pension-employee

Få en anbefaling som passer deg

icon-digital-signature

Signér avtalen - og du er i gang!

Dette er Horisontfondene

Horisontfondene er syv aktiv forvaltede kombinasjonsfond som er tilpasset ulike ønsker om aksje- og renteeksponering. Jo høyere eksponering fondene har mot aksjemarkedet,  desto høyere er risikoen.  Felles for alle fondene er profesjonell forvaltning og god avkastningshistorikk. 

Les mer om forvaltning og faktisk utvikling i månedskommentarene

Enkelt å komme i gang

  • Kom i gang med bare 500 kr
  • Opprett månedelig spareavtale eller sett inn et éngangsinnskudd
  • Kjøp og selg fondsandeler når du selv vil

Horisontfondene passer for deg som:

  • Ønsker profesjonell forvaltning av dine sparepenger
  • Ønsker god avkastningshistorikk
  • Gjerne vil bruke tiden på noe annet enn investeringer

Kom i gang med fondsvelgeren


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Siste Makronytt


Content is loading