Brexit 

Det er enda for tidlig å si hva utfallet av Brexit-forhandlingene vil bli. Men vi gjør alt vi kan for å være best mulig forberedt på de ulike scenarioene, slik at vi er klare uansett hvordan forhandlingene ender.  

I de fleste tilfeller vil ikke Brexit ha betydning for de produkter og tjenester du får levert av Danske Bank, men det kan ha betydning for kunder som er hjemmehørende eller bosatt i Storbritannia. 


Det er enda for tidlig å si hva utfallet av Brexit-forhandlingene vil bli. Men vi gjør alt vi kan for å være best mulig forberedt på de ulike scenarioene, slik at vi er klare uansett hvordan forhandlingene ender. 

I de fleste tilfeller vil ikke Brexit ha betydning for de produkter og tjenester du får levert av Danske Bank, men det kan ha betydning for kunder som er hjemmehørende eller bosatt i Storbritannia.

 

Før Brexit: Ingen endringer

Frem til Brexit er det ingen endringer i våre produkter og tjenester, og du kan fortsatt få rådgivning akkurat som før.

 

Etter Brexit: Det kan bli endringer

På nåværende tidspunkt forventer vi at vi kan tilby produkter og tjenester i, til og fra Storbritannia, selv om Brexit skulle bli et faktum. Men da de politiske forhandlingene ikke er ferdige enda, kan det komme endringer for den enkelte kunde, om det ikke blir inngått en avtale mellom EU og Storbritannia.

 

Om det inngås en avtale mellom EU og Storbritannia

Dersom en avtale inngås kan vi fortsette å tilby produkter og tjenester i, til og fra Storbritannia frem til 31. desember 2020, uansett hvor kunden er hjemmehørende eller bosatt.

Har vi bruk for ytterligere tillatelser fra myndighetene for å kunne tilby våre produkter og tjenester etter 2020 vil vi naturligvis forberede oss på dette, slik at det får minst mulig betydning for våre kunder.

 

Om det ikke inngås en avtale mellom EU og Storbriannia

Dersom det ikke blir inngått en avtale, forventer vi å kunne fortsette å tilby våre produkter og tjenester i, til og fra Storbritannia. Men det endelige resultatet av forhandlingene kan få betydning for enkelte produkter og tjenester.

Vi gjør hva vi kan fort å sikre at Brexit får minimal betydning for våre kunder. Skulle du likevel bli berørt, kontakter vi deg så raskt som mulig.