Da coronaviruset for alvor skylte innover Norge og landet stengte ned, tok Norges Bank grep for å skåne økonomien. Etter flere rentekutt på kort tid, har vi nå styringsrente på historisk lave null prosent. Allerede i januar, etter positive vaksinenyheter, uttalte vår sjeføkonom Frank Jullum til Dagens Næringsliv, at han tror renta skal opp i september i år.

Webinar om utsiktene til norsk økonomi

19.mars kl 11.30

Frank Jullum har tatt for seg Norges Banks pengepolitiske rapport for Q1 2021.
Se opptak av webinaret under.

1517fe2c-00090252-82e19aa6

Tre ulike scenarioer

– Norsk økonomi har klart seg vekstmessig meget bra, og mye bedre enn resten av Europa. De økonomiske konsekvensene av restriksjonene er mindre enn fryktet, og vi ser nå en økonomi som fungerer nesten helt som normalt, bortsett fra noen næringer som rammes hardt av smitteverntiltakene, sier sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

– Vi lærte en del av gjenåpningen i fjor. En del av tingene vi var bekymret for før, er vi ikke bekymret for lenger. Vi tror normaliseringen vil skje i løpet av første halvår i år og at nordmenn vil vende tilbake til normalen når smitten går ned, fortsetter han.

I Norges Banks siste pengepolitiske rapport skisserte sentralbanken tre ulike scenarioer om vaksine, smitte og smitteverntiltak. Nedside-scenarioet skisserer det sentralbanken ser på som «worst case», og her vil ikke befolkningen være ferdigvaksinert før andre kvartal 2022. Det såkalte oppside-scenarioet tilsier at man blir ferdig med vaksineringen i løpet av andre kvartal i år. 

Jullum tror at kapasitetutnyttelsen, altså hvor mye av de samlede ressursene i økonomien som er i bruk, vil gå opp tidligere enn det Norges Bank skisserer.


- Vi tror på et litt mer oppløftende bilde enn i desember.

Frank Jullum
Sjeføkonom
Danske Bank

- Mer oppløftende bilde

– I det scenarioet ser vi at ting normaliseres seks måneder tidligere. Når aktiviteten normaliseres, lukkes produksjonsgapet, og kapasitetutnyttelsen går opp. Grovt sett vil det bety at prosessen med å normalisere rentene vil starte seks måneder tidligere, sier han.

– Fordi rentene er så lave og fordi det er litt effekt på boligmarkedet nå ønsker ikke Norges Bank å vente med at aktiviteten tar seg opp, sier Jullum.Før dette kvartalets pengepolitiske rapport er Jullum enda større optimist enn tidligere. Dette er på grunn av flere gode nyheter de siste ukene.

- Vi forventer ikke store endringer i denne runden sammenlignet med desember, men vaksinenyhetene har vært positive, så vi tror på et litt mer oppløftende bilde enn i desember, sier sjeføkonomen.