Søknad og tildeling

En praksis er ikke noe du kommer over på det åpne markedet. Hver kommune opererer med et visst antall praksiser, og i hovedsak er det to måter en praksis blir tilgjengelig på. Den første er at den som innehar praksisen pensjoneres. Den andre er at den som innehar praksisen bestemmer seg for å si den opp for eksempel på grunn av flytting til en annen landsdel eller for å gå over i en annen stilling. Uansett blir det da kommunen sin jobb å lyse ut og tildele praksisen til en ny.

Økonomien i praksisen

Som lege eller tannlege med en pasientliste, er det vanlig å enten gå inn i en egen praksis, eller å gå inn i et lege- eller tannlegesenter med et felles driftsselskap som deler på lokaler, sekretær, utstyr og lignende. Det er også relevant for kostnadsbildet om driftsselskapet eier eller leier bygget/lokalene.

Når en praksis skal finansieres må man se på både de potensielle inntektene og de potensielle utgiftene. Det er ikke urealistisk å ha 700.000 kroner i leie til kontoret/fellesskapet man deler. Pasientlista som følger praksisen vil da være en viktig pekepinn på hvor mye du kan forvente å få i inntekt, og dermed også hvor mye du har igjen etter å ha betalt de potensielt 700.000 kronene i leie.Inntekt fra flere kilder?

Hvis de potensielle inntektene for pasientlista er for lav sammenlignet med utgiftene, har du som fastlege mulighet til å fylle opp timetallet med å ta legevakter eller spe på med en liten stilling i kommunen. Noen ganger er det også knyttet krav til praksisen om at du må jobbe kommunalt i en liten stillingsgrad. Det aller tryggeste er om kjøper har vært vikar på lista og kjenner den.

Som fastlege får du inntekten din i en tredeling, i form av et tilskudd for hver pasient, en egenandel fra hver pasient etter konsultasjon og en refusjon fra kommunen for hver pasient. Dersom selgende lege er spesialist på et felt har han høyere satser enn en fersk allmennlege, noe som må tas med i utregningen.

Uansett er det viktig at du holder en tett dialog med banken din både om økonomien knyttet til legepraksisen og din private økonomi. Jo tidligere vi er inne i bildet, jo lettere kan vi hjelpe deg å få oversikt over det totale økonomiske bildet, og finne de løsningene som passer din tilværelse best.

Prat med oss om finansiering