Please update your personal information

We need additional information from you, as we are required by law to know more about District users with access to Polish or German accounts. You can fill in the form and securely upload the required documentation below. View this form in Swedish

If you require assistance or have any other related questions, please contact us here +46 (0)752 48 48 91 (English speaking support). Support opening hours Monday-Thursday from 9am to 4pm (CET) and Friday from 9am – 3pm (CET).

Please be aware of a processing time of up to 48 hours before the update is registered in our systems.

 Enter valid District user ID

Please attach a copy of your passport and proof of residential address:

Your passport together with proof of residential address are acceptable forms of ID.

Passport
If you only have a temporary or expired passport, please upload both a copy of your driver's license and your national identity card.

Proof of residential address
Acceptable forms of documentation:

 • An account statement from your local bank
 • A document from a public authority in your country of residence
 • A valid rental contract
 • Electricity, water, heating, broadband, cable TV or insurance bills related to your property.

Please make sure that the combination of IDs have a picture of you, full legal name, residential address, date of birth, ID number, issuing authority and an expiration date.

If you are a Norwegian citizen, please note that proof of your citizenship is required.

Accepted file formats are Pdf, Jpeg / jpg, Png or gif. Please note that the maximum file size is 4 MB.

File Size Exceeds the Limit
Delete File Size Exceeds the Limit

By submitting, I am informed that Danske Bank processes necessary information in order to comply with applicable AML regulations.

We will only share this information with third parties with your consent or if explicitly permitted by law. You may read more about how Danske Bank processes your data here.

Eksempler på legitimasjon og bilder av dokumentasjon på boligadresse

Spørsmål og svar om opplastning av dokumentasjon

 • Hvorfor må jeg legge til ytterligere personopplysninger?
  Det er et krav fra tyske og polske myndigheter om at enhver bruker med mandat til en tysk eller polsk bankkonto, skal identifiseres personlig.
 • Har banken lov til å stille spørsmål og/eller be om legitimasjon?
  Alle banker må vurdere hvilken dokumentasjon de anser som tilstrekkelig for å oppfylle regelverket i hvitvaskingsforskriften. Dette inkluderer dokumentasjon til myndighetene som viser at vi kjenner identiteten til enhver District-bruker.
 • Hvilken type legitimasjon trenger jeg å laste opp kopier av?

  Følgende instruksjoner gjelder for deg som er 18 år eller eldre.

  Vær oppmerksom på at:

  • legitimasjonen må være gyldig (ikke utløpt)
  • en selfie, et portrettbilde eller lignende er ikke en gyldig form for bilde-ID

  Hvilken legitimasjon trenger jeg å laste opp kopier av?

  • passet eller
  • førerkort og helsekort

  Hvis du ikke har et gyldig pass eller annen legitimasjon med bilde
  Hvis du ikke har pass, førerkort eller annen gyldig legitimasjon med bilde, kan du kontakte kundesupport på telefon (+47) 854 09 897 (engelsktalende support).

  Se nedenfor for en liste over typer gyldig legitimasjon.

  Gyldig bilde-ID

  • pass
  • førerkort utstedt av et EU-, EØS- eller EFTA-land (Island, Liechtenstein eller Sveits) eller Færøyene og Grønland

  Gyldig legitimasjon uten bilde

  • helsekort

  Hvis du bor i utlandet, må du laste opp dokumentasjon på gyldig adresse.

  Dokumentasjon på adressen din i utlandet
  Dokumentasjonen kan ikke dateres tilbake mer enn seks måneder og må skrives i latinsk skript. Det er viktig at fullt navn og adresse er tydelig angitt i dokumentet. Du kan laste opp en av følgende dokumenttyper, for eksempel:

  • kontoutskrift fra banken
  • et dokument fra en offentlig myndighet i ditt bostedsland
  • en gyldig leiekontrakt
  • en regning fra eie- eller leieforhold (strøm, vann, oppvarming, gass, bredbånd, kabel-TV eller forsikring)
  • et nasjonalt ID-kort utstedt i ditt bostedsland
 • Er det trygt å laste opp filer med min legitimasjon via Danske Banks nettsted?

  Ja. Du kan trygt laste opp filene dine via dette nettstedet.

  Vi vil bare dele disse opplysningene med tredjeparter dersom vi har ditt samtykke eller hvis det er uttrykkelig angitt i loven. Våre nettsider gir sikre forbindelser som krypterer filer og lagrer dem på Danske Banks sikre systemer, på samme måte som med all annen konfidensiell informasjon.

  Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i Danske Bank A/S sin personvernerklæring.

 • Hva skjer hvis jeg ikke sender inn nødvendige opplysninger og dokumentasjon?

  De forespurte opplysningene er en forutsetning for å få eller beholde tilgang til District. Hvis opplysningene ikke blir gitt, er vi forpliktet til å nekte deg tilgang til District.

  Vær oppmerksom på at det er en behandlingstid på opptil 48 timer før oppdateringen er registrert i våre systemer. Vi oppfordrer deg derfor til å gi oss opplysningene uten forsinkelser.

 • Slik laster du opp dokumenter
  • Ta et bilde av legitimasjonen din og dokumentasjon på boligadresse, for eksempel ved hjelp av mobiltelefonkameraet eller en skanner. Selfier kan ikke brukes som foto-ID.
  • Kontroller at alle opplysninger er inkludert på bildet og tydelig leselig
  • Lagre filen på et sted (for eksempel på en datamaskin eller et nettbrett) der du kan åpne denne nettsiden
  • Fyll ut feltene for personopplysninger nedenfor
  • Klikk på / trykk på Last opp, og følg instruksjonene
  • Du kan laste opp opptil 10 filer om gangen
  • Klikk på / trykk på Send når du har lastet opp alle filene

  Velg mellom følgende filformater: PDF; jpeg/.jpg/.png eller gif.
  Maksimal størrelse for hver fil er 4 MB.

 • Slik tar du et bilde av ID-en din

  Slik tar du et bilde av passet ditt og dokumentasjon av boligadressen din

  • Plasser passet eller dokumentasjon av bostedsadresse på et bord eller en annen flat overflate.
  • Når det gjelder passbildet, trenger du bare å ta et bilde av siden som inneholder bilde, navn, osv.
  • Når det gjelder dokumentasjon av boligadressen din (f.eks. faktura for strøm, vann, oppvarming, bredbånd, kabel-TV eller forsikring knyttet til eiendommen din), trenger du bare å ta et bilde av siden med de relevante opplysningene.
  • Sørg for at det er nok lys – men unngå refleksjon.
  • Sørg for at bildet inneholder alle opplysningene på pass-siden.
 • Slik kan du kontakte kundestøtte
 • Må jeg oppgi disse opplysningene på nytt?
  Kravene på tvers av landene er ikke helt like. Derfor kan det hende at vi ber om ytterligere opplysninger – dette gjelder hvis du for eksempel er fullmaktshaver for en norsk, tysk eller polsk konto.
 • Hvorfor spør banken om politiske eksponerte personer?
  Bakgrunnen for dette kravet er at personer som enten er eller er tilknyttet politisk eksponerte personer på generelt grunnlag anses å være mer utsatt for politisk press og korrupsjon av aktører som ønsker å påvirke bestemte beslutninger. For å hindre at midler med opphav i korrupsjon blir plassert i banksystemet, skal det derfor gjennomføres forsterkede kundetiltak dersom en politisk eksponert person er involvert i kundeforholdet.