Sjekkliste for god likviditetsstyring


De svært urolige tidene gir økonomiske utfordringer for flere bedrifter, og akkurat nå handler det for mange om cash – likviditet på konto de neste ukene og månedene.  Da kan det være effektivt å sette opp et likviditetsbudsjett med ulike scenarioer.

På mange måter er det enklere å regne på likviditeten, enn det å sette opp et regnskap med periodiseringer, avsetninger og mange kompliserte regler. Da vi snakker om pluss og minus på når faktiske betalinger kommer inn og skal gå ut. Det som kan være utfordrende er å få oversikten, tilgangen på data og info, samt strukturere denne. Derfor har vi laget en sjekkliste for god likviditetsstyring. Her får du også tips til hva du bør gjøre når du er i kontakt med banken, hvordan du skaffer deg oversikt og struktur, i tillegg til hvilke beredskapstiltak du kan ta i koronatiden. 

Last ned guide 


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading