Definisjonen av netto arbeidskapital er varelager pluss fordringer minus gjeld, og et selskaps netto arbeidskapital kan optimaliseres gjennom effektiv styring av disse komponentene.  

 

 

Skap balanse og stabilitet

En sterk innsats for å optimalisere arbeidskapital kan gi en mer fleksibel balanse og ytterligere finansieringskilder gjennom frigjøring av interne kontantstrømmer. I tillegg kan styring av arbeidskapital være et middel for å påvirke stabiliteten og den økonomiske sikkerheten i verdikjeden, dvs. skape vinn-vinn-situasjoner som kommer både leverandører og kunder til gode. 

Reduser gjennomsnittlig lagertid

En optimal arbeidskapital er ikke nødvendigvis så lav som mulig. Det er fornuftig å ha fokus på å redusere gjennomsnittlig liggetid på lager, spesielt på kapitalkrevende varer med lav omløpshastighet. Reduksjon av gjennomsnittlig lagertid vil frigjøre likviditet, men vær oppmerksom på minimumsnivåer slik at du ikke risikerer at kunder går til konkurrenter fordi du ikke kan tilby varene. 

Tettere dialog med kunder

Et annet eksempel for å frigjøre likviditet er å øke fokuset på å redusere gjennomsnittlig kredittid til kunder enten ved å inngå nye avtaler med kortere betalingsbetingelser eller være tøffere på innkreving av utestående fordringer. I normale tider er dette alltid å anbefale, men akkurat i disse krisetidene vi opplever, kan det være mer fornuftig å inngå tettere dialog med egne kunder og vise en grad av fleksibilitet. I ytterste konsekvens kan ekstra press på kundene føre til at de ikke klarer å komme seg gjennom krisen.   

Etter utbruddet er det gjort følgende observasjoner på faktureringer og kunderisiko:


- Svakt nedadgående trend i antall fakturaer (salg) i perioden februar til april 2020
- Reduksjon i andel kunder i kategorien «høy risiko»
- Økning i andel kunder i kategorien «normal risiko»
- Økt antall fakturaer som går over forfall. Aldersfordelt er det spesielt fakturaer på 91+ dager over forfall som har en dramatisk økning i april sammenlignet med februar og mars. 

*Observasjonene er gjort av en av våre samarbeidspartnere, Axeptia - Et kredittstyringsverktøy som hjelper bedrifter med å redusere utestående fakturaer og redusere kredittrisiko. 

Effektiv styring av arbeidskapital

For å få et bredere perspektiv på arbeidskapital er det første trinnet å få en grundig forståelse av selskapets verdikjede fra A til Å, som er en forutsetning for å forbedre de økonomiske kontantstrømmene. Selskapet må også sørge for at gode retningslinjer, prosesser, datainnsamling og rapportering er på plass for å bygge en solid driftsplattform. Å høste fordeler fra styring av arbeidskapital krever laginnsats på tvers i organisasjonen. Hoved-drivere for effektiv styring av arbeidskapital er spesifikke planer og initiativer, støttet av digitalisering og økt integrasjon av IT-systemer og prosesser.

Les hele sjekklisten med tips til bedre arbeidskapital:

4 steg for forbedret likviditet

Kontakt oss