Ordbok - garantier

Her finner du ord og uttrykk brukt i internasjonal handel

 • Advance payment

  Advance payment - forskuddsbetaling

 • Advance payment guarantee

  Advance payment guarantee - forskuddsgaranti

 • Advise

  Advisere - formidle en garanti fra en bank til en garantikreditor (benefisiant) uten ansvar for denne garantien

 • Applicant

  Garantidebitor - den som garantien stilles på vegne av
 • Assignment

  Overdragelse - overdragelse av rettighetene til betaling under en garanti

 • Aval

  Forsyne en veksel med avalpåtegning, dvs. være garantist for akseptanten. Brukes i enkelte tilfeller i stedet for betalingsgaranti.

 • Benfeciary

  Benefisiant - den som garantien er utstedt i favør av 

 • Bid bond

  Anbudsgaranti

 • Conditional guarantee

  Betinget garanti - banken avventer et forlik mellom partene eller en rettslig avgjørelse før betaling foretas

 • Counter guarantee

  Kontragaranti - når banken anmoder en korrespondentbank om å stille en garanti, vil korrespondentbanken kreve sikkerhet i form av en garanti (kontragaranti/ indirekte garanti)

 • On demand guarantee

  Påkravsgaranti - krav under garantien utbetales mot garantikreditors erklæring om mislighold

 • Down payment

  Forskuddsbetaling

 • Irrevocable

  Ugjenkallelig - garantisten utbetales mot karantikreditors erklæring om mislighold

 • Payment guarantee

  Betalingsgaranti 

 • Performance bond/guarantee

  Kontraktsgaranti

 • Prepayment

  Forskuddsbetaling

 • Retention bond/guarantee

  Tilbakeholdelsesgaranti

 • Statement

  Erklæring - brukes i forbindelse med krav under garanti

 • Tender bond

  Anbudsgaranti

 • Transferable

  Overdragbar (transferabel) - garanti der benefisianten kan overdra sine rettigheter til betaling under garantien til en annen part.

 • URDG 758

  Regelverk utarbeidet av Det Internasjonale Handelskammer (ICC) for påkravsgarantier (Uniform rules for demand guarantees, publication No. 758).

 • Unconditional guarantee

  Se on demand guarantee

 • Undertaking

  Annet for for garanti

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.